Hilsen fra ny instituttledelse

Nytt lederteam har tatt over, og vi har brukt den første tiden til en systematisk gjennomgang av vårt fantastiske institutt.

Ny ledelse ved Institutt for klinisk medisin

Ny instituttledelse ved Klinmed. F.v. Torbjørn Omland, Shuo-Wang Qiao og Dag Kvale.

Medarbeidere og kolleger ute i klinikker og avdelinger, service og prosessrutiner fra et meget kompetent administrativt hjelpeapparat, og forståelse av hvordan Klinmed og de to andre instituttene samvirker innunder Medisinsk fakultet. Samlet kompetanse og levering av undervisning og forskning i kvalitet og volum er formidabel. Vi er stolte over å være del av dette store instituttet!

Ledelsens hovedmål er å bidra til at Klinmed kan gi enda bedre klinisk utdannelse for våre studenter, og fasilitere forskning av høy kvalitet. Gir vi inspirerende og nyttig undervisning, og bruker nysgjerrigheten til god forskning, blir vi en enda mer attraktiv arbeidsplass i fremtiden.

Institutt med egenart

I fagmiljøene har man mest kontakt og oversikt over sine nærmeste i det store Klinmed-systemet. Instituttet har imidlertid en spesiell struktur og stilling. Dette gjelder både innad i eget fakultet, og sentralt ved UiO. Vi kan nok virke som en «gjøkunge» i moderorganisasjonen, som setter mange av premissene for Klinmeds rammer og prosesser. Vi har en unik egenart i form av en tett og fruktbar symbiose med OUS og Ahus. Samlet står vi for cirka en tredjedel av universitetets totale vitenskapelige produksjon.

Instituttets integrasjon med OUS og Ahus skaper noen potensielle utfordringer, både knyttet til forståelse av instituttets særegenheter sentralt i UiO og i arbeidet med å vedlikeholde en akademisk kultur blant våre medarbeidere. Mange har betydelig færre Klinmed- enn sykehuskolleger rundt seg. Samtidig møter vi to universitetssykehus som ønsker akademia med undervisning og forskning velkommen. Vår hovedoppgave blir å videreføre det gode samarbeidet, samt å utvikle oss i takt med sykehusene som er i stadig endring.

Langsiktig planlegging

Instituttleder kommer fra en travel, klinisk døgnbedrift, hvor det uforutsette ofte er regelen. Bemanningen titreres ut daglig, avhengig av pleiebehov. Enkeltpasienter, for eksempel med resistent tuberkulose, kan ha behov for svært kostbare medisiner for kur og til å forhindre smitte. Hverdagen er naturligvis annerledes i en undervisnings- og forskningsinstitusjon, hvor vi sjelden kan ty til Force majeure-forklaringer for ressursbruk. Vi driver «elektivt» i en helt annen departemental linje.

Instituttet har fått betydelig reduserte økonomiske rammer. Våre eiere legger til grunn at vi har en forutsigbar drift, som skal være «innafor» budsjett. Det må ledelse og gode medarbeidere forholde seg til. Vi må ha klare kjøreregler i instituttet blant annet ved å vurdere og revurdere stillinger og stillingsinnhold fortløpende. Fagmiljøene og klinikkene bør utvikle langsiktige og realistiske perspektiv for sine rekrutteringsplaner i tett dialog med instituttet.

Viktig samfunnsrolle

Samtidig har vi påvirkningsmulighet til å gi oss selv bedre økonomisk spillerom. Våre dyktige forskere henter inn til dels betydelig eksterne midler, som hjelper instituttet til å opprettholde balansen. Publikasjoner og gjennomførte ph.d.-løp bidrar også til budsjettet. Klarer vi med god undervisning å inspirere flere studenter til å gjennomføre profesjonsstudiet, drar det i riktig retning.

Instituttet har en enorm samlet kompetanse. Vi driver en viktig enhet for samfunnet, og har massevis av muligheter innenfor institusjoner i endring. Som instituttledelse vil vi stå på for å gjøre Klinmed enda litt bedre.

Vi gleder oss til å ta fatt!

Dag Kvale, Shuo-Wang Qiao og Torbjørn Omland

Emneord: ny instituttledelse, Klinmed
Publisert 21. jan. 2019 09:59 - Sist endret 22. jan. 2019 11:27