Sommerhilsen fra instituttleder

Kjære medarbeidere!

Klinmed er et imponerende institutt med svært gode undervisere og forskere. Sammen med en kompetent administrasjon utgjør dere en faglig supertanker i norsk sammenheng.

Brygge med utsikt over en innsjø.

Illustrasjon: Colourbox.

Ny instituttledelse har snart brukt seks måneder på å bli bedre kjent med store deler av instituttet. Dels har vi gjort dette systematisk i møte med alle 15 klinikker i OUS, 3 klinikker på Ahus og to av våre toppsentre. I tillegg har vi blitt spurt, eller vi har bedt oss selv, til deler av instituttet som vi kjente mindre til fra tidligere.

Klinmed drifter nær 2/3 av medisinerutdanningen, produserer mye av norsk forskning og innhenter betydelig eksterne forskningsmidler. Vi er alle en del av dette, men helheten er mer imponerende enn jeg hadde forventet. Det er rett og slett grunn til å være stolt på vei inn i sommeren!

Vi fremhever spesielle hendelser og utmerkelser på nettet, men det skjer mye mer enn dette som instituttet ønsker å profilere tydeligere.

10-årsjubileum

Instituttleder Dag Kvale.
Instituttleder Dag Kvale. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

OUS er snart 10 år og Klinmed likeså. Reorganiseringen av den kliniske-akademiske virksomheten har satt seg. Mange sentrale avtaler som setter rammene for vår virksomhet er kommet på plass i disse årene. Det hjelper godt for ny ledelse å komme inn i en moden organisasjon.

Tillitsfullt samarbeid med sykehusene gir gode synergier. Samtidig er størrelsen på Klinmed i UiO-sammenheng formidabel. Klinmed er «gjøkungen» i Universitetet. Størrelsen kan svekke synliggjøringen av universitetet innad med stor avstand til en potensielt litt fjern, overordnet instituttledelse. Vi ønsker derfor å se på mulighetene for å delegere mer ansvar og muligheter til klinikkene og fagmiljøene, innenfor det regelverket vi har.

Vi tror at flere muligheter og forventninger til mer ansvar og strategisk linjeledelse på klinikknivå vil tydeliggjøre universitetet bedre i fagmiljøene der kjernevirksomheten foregår. Tanken er sådd, så kan denne modnes utover sommeren.

Verdifull klinisk innsats

På vei inn i en akademisk sommerperiode, vet vi at mange av kollegene våre gjør en ekstra klinisk innsats utenom sin egen ferie for å håndtere en pasientstrøm som aldri helt tar slutt. Det er i henhold til intensjonen i samarbeidsavtalen for kombinerte stillinger mellom UiO og sykehusene, som bygger på en gjennomsnittsbetraktning.

God pasientbehandling fra dyktige fagfolk, utdannet ved gode utdanningsinstitusjoner, er det ultimate målet for vår virksomhet. Det skal inngi tillit hos våre pasienter. Kanskje blir flere etter hvert behandlet i mer funksjonelle og pasientvennlig bygg, hvor utdanningsfunksjonene også skal ha plass? Mitt håp er at interne kamper og mistillit ikke fører til at enda en generasjon pasienter må dele toaletter på store flermannsrom. Alle alternativer fremstår bedre enn det.

Kanskje må undervisningen også drives helt annerledes. Fakultetet er utfordret på å øke opptaket av medisinerstudenter betydelig. Forandring er litt skummelt, men sjelden kjedelig. Jeg kan røpe at mitt eneste motto er aldri å si at noe var bedre før! Min erfaring er at det som regel ikke stemmer. Annerledes kan det riktignok være, og et sikkert, regressivt trekk.

Mens nettene gradvis blir lengre ønsker jeg alle en riktig god sommerferie!

Emneord: Nytt fra ledelsen, Dag Kvale, instituttleder, sommerhilsen
Publisert 26. juni 2019 12:47 - Sist endret 26. juni 2019 15:55