Nytt fra ledelsen: En gradvis åpning av Klinmed

De siste månedene har vært utfordrende, lærerike og svært annerledes enn noen av oss har opplevd før. Den nasjonale dugnaden har vært så effektiv at vi nå gradvis åpner for en mer normal hverdag. Det er imidlertid viktig at vi fremdeles ivaretar smittevernregler og hensyn til hverandres ulike behov når vi nå skal tilbake til arbeidsplassen. Er du, eller dem du bor sammen med, småsyk, holder du deg hjemme og tester deg for covid-19, før du kommer på jobb!

Bildet kan inneholde: business, offisielt.

Instituttleder Dag Kvale. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Hovedregel er fysisk tilstedeværelse

UiO åpner nå gradvis opp bygninger og campus for både ansatte og studenter. De fleste Klinmed-ansatte har arbeidsplass i sykehus-areal. Mange er også ansatt i sykehusene og følger derfor sykehusenes lokale regler. For UiO-arealene og for fulltids UiO-ansatte er hovedregelen nå fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen og ikke lenger hjemmekontor.

På Klinmed implementerer vi dette gradvis og med individuelle vurderinger: Ansatte i risikogrupper eller som bor sammen med personer i risikogrupper, ansatte som er avhengig av offentlig kommunikasjon, eller medarbeidere som ønsker og klarer å jobbe hjemmefra, bør fortsatt gjøre det. Erfaringene med digital hverdag er gjennomgående så gode at det uansett vil være et nyttig supplement fremover.

Dere avklarer arbeidssituasjonen med nærmeste leder, enten det fortsatt er hjemmekontor, tilbake til arbeidsplassen, eller en kombinasjon av disse. Perioden fremover vil være en overgangsfase og vi vil vurdere situasjonen fortløpende.

Forsvarlig arbeidsmiljø og ivaretakelse av ansatte

En gradvis tilbakekomst til arbeidsplassen kan oppleves forskjellig for alle. Vi er opptatt av å ivareta våre ansatte og sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ved Klinmed. Samtidig har vi alle et eget ansvar for å følge smittevernregler og bidra til å forebygge smitte. Vi ber om at dere fremdeles følger rådene om smittevern fra UiO og fra helsemyndighetene, også når dere er på jobb.

Universitetet har utviklet et smittevernkurs for alle ansatte som må gjennomføres før dere møter på arbeidsplassen. Dette er et e-læringskurs som tar 15 minutter å gjennomføre. Våre ansatte med arbeidsplass i sykehusene skal følge deres praksis med henhold til smittevern. Selv om det ikke er påkrevd å ta dette kurset hvis du jobber i sykehuslokaler, oppfordrer vi på dere på det sterkeste å ta kurset før dere kommer tilbake på jobb ved Klinmed. Kurset finner dere her: https://www.uio.no/for-ansatte/kompetanse/tema/hms/smittevernkurs/

Undervisning i høstsemesteret

Det jobbes intenst med å planlegge undervisning til høsten. Det er fremdeles stor usikkerhet vedrørende smittesituasjonen og vi må ta høyde for flere ulike scenarioer. Utgangspunktet vårt er at timeplanen, slik den er laget og er sendt ut, skal gjelde. Vårt viktigste mål er at studentene skal få tilgang til pasientnær læring, som betyr smågrupper, journalopptak, ferdighetstrening, visittgang og delta i poliklinikker. Hele tiden selvsagt under smitteverntiltak - og vi vet heller ikke nivået på disse. Det er sannsynlig at forelesninger, kurs, seminarer og endatil klinikker blir avholdt digitalt. Det er også sannsynlig at forholdet mellom tilstedeværelse og digital undervisning kan forskyves i løpet av høsten.

Da er det godt å tenke på at vi kastet oss rundt noen hektiske dager i mars 2019 og la om alt til digital undervisning. Faktisk er medisin helt på topp på UiO når det gjelder overgang til digital undervisning. Det sier mye om fleksibilitet og innsatsvilje!

Klinmed som forskningsmotor

Det har vært et stort engasjement rundt forskning på Koronapandemien. Etter en hasteutlysning i mars har Forskningsrådet nå delt ut millioner til flere prosjekter ved UiO. Ett av prosjektene som har fått tilslag ledes av Susanne Dudman ved Avdeling for mikrobiologi. Sammen med både klinikere og virologer skal hun undersøke hvorfor noen blir svært syke av COVID-19 mens andre bare får en mild infeksjon. Denne tildelingen dokumenterer faglig kvalitet og samfunnsnyttig forskning. Klinmed er stolte av alle kreative vitenskapelige initiativ for å lære mer om en dramatisk pandemi-situasjon.

Forskningsrådets prosjektsøknad er i dag, 20. mai. Vi registrerer med glede at miljøene har sendt inn over 40 prosjektsøknader fra instituttet, og ser frem til innvilgende søknader av høy vitenskapelig kvalitet.

Avslutningsvis: Sammen skaper vi en god og trygg arbeidsplass. Vi ber dere tar smittevernkurset og fortsatt vise hensyn og omsorg for hverandre. Så gleder vi oss til å se dere alle igjen i tre dimensjoner uten skjerm!

Emneord: Nytt fra ledelsen, Dag Kvale, covid-19, Koronaforskning
Publisert 22. mai 2020 10:08 - Sist endret 22. mai 2020 10:08