Nytt fra ledelsen: Håndtering av Koronasituasjonen ved Klinmed

Det er vanskelig å komme bort fra at Koronasituasjonen påvirker oss i svært stor grad for tiden. I tillegg til det overordnete målet om å hindre videre smitte, er all «analog» undervisning ved UiO avlyst. Alle ansatte som ikke er nødvendig for å ivareta kritiske funksjoner, er blitt bedt om å holde seg hjemme.

Bildet kan inneholde: business, offisielt.

Instituttleder Dag Kvale. Foto: UiO.

Lokale tilpasninger

Det kommer informasjon fra mange kanter og flere nivåer i organisasjonen ettersom situasjonen utvikler seg. Vi er i en særstilling som krever lokal fortolkning av UiOs sentrale føringer. Vi er nært knyttet til klinisk drift gjennom vår symbiose med OUS og Ahus. UiO anbefaler hjemmekontor for ansatte dersom arbeidet tillater det og der fysisk tilstedeværelse ikke er påkrevd. Samtidig har vi mange ansatte som er helsepersonell og som må være tilstede.

For oss i ledelsen på Klinmed er det viktig å presisere at vi jobber kontinuerlig med å gjøre gode og lokale tilpasninger av smittevernstiltakene på instituttet.

Digital undervisning

Det er spesielt krevende på undervisningssiden hvor vi nærmest over natten måtte legge om all undervisning til digitale plattformer. Våre undervisere, hvor mange i tillegg er i en presset klinisk hverdag, har vist utrolig stor vilje, evne og innsats i å legge om undervisningsplattformer. Ikke minst har IT-seksjonen og modulkoordinatorene hatt viktige og kritiske funksjoner i denne omleggingsfasen. Alle våre ansatte yter sitt ytterste for å tilrettelegge for digital undervisning og gjennomføring av digitale eksamener.

Alle planer legges med utgangspunkt i at vi skal gjennomføre studiet og studentene skal ha sin vanlige progresjon, men uten at de møter opp fysisk. Vi regner med dette varer hele vårsemesteret, inkludert eksamen. Alle krav til obligatorisk undervisning er satt til side inntil videre, men det er presisert at eksamen skal avholdes i en eller annen form, og at kravet til læringsutbytte står fast. Alle skjønner at dette er krevende.

Selv om universitetslokalene er stengt (inkludert tilgang for studenter til universitetssykehusene) fortsetter studiet. De første forelesninger ved hjelp av Zoom er allerede avholdt med meget gode tilbakemeldinger fra studentene. De tekniske løsningene fungerer over all forventning. Selvsagt er det ikke alle som føler seg hjemme med teknikken, men det er lav terskel for å lykkes. Også smågruppene har fungert gjennom Zoom. Vi kan ikke overføre sensitive data på Zoom, men det går an å se på video og lærebøker som nå er tilgjengelige elektronisk. Her kan du se hvordan du bruker Zoom og Teams

Vi ser konturene av et helt nytt studium og vi kan spørre oss selv – hvorfor har vi ikke gjort alt dette allerede? Men bare så ingen misforstår; selvsagt skal studentene inn i nærkontakt med pasientene så raskt det bare er mulig. 

Vi er imponert over hvor raskt Klinmed-organisasjon har klart en total omlegging av undervisningsformer i løpet av meget kort tid, noe ingen av oss trodde var mulig i ‘fredstid’. Vi vil berømme og takke undervisere, studieadministrativt personell og IT-seksjonen for dette fantastiske arbeidet.

En ny digital hverdag

Vi har alle, på veldig kort tid, måttet sette oss inn i en ny digital hverdag med samhandling og møter gjennom Teams, Zoom og andre digitale plattformer. Dette har ført til et stort press på IT-seksjonen på Klinmed som jobber utrettelig for at alle ansatte ved instituttet skal kunne jobbe hjemmefra på best mulig måte i nåværende situasjon. Det skal de ha ros og stor takk for! Da de dessverre ikke har mulighet til å bistå hver enkelt i like stor grad som tidligere, oppfordrer vi alle til å sette dere inn i brukerveiledninger de nylig har laget. Det kan du lese mer om her.

Status forskning

Merk at potensielt tap av vitenskapelig infrastruktur og forskningsresultater er klassifisert under kritiske funksjoner, hvilket betyr at ansatte som utfører disse oppgavene skal være fysisk tilstede på arbeidsplassene. Vi vil allikevel oppfordre alle våre forskere til å vurdere forskningsoppgaver opp mot potensiell smitterisiko til kritisk helsepersonell, samt risiko for plutselig stans i forskningsarbeid når forskere kan brått bli satt i isolasjon eller karantene. Vi oppfordrer derfor våre forskere til å begrense sine fysisk tilstedeværelser i sykehuslokaler slik at vi i størst mulig grad unngå å utløse karantene for våre kollegaer med kliniske oppgaver. 

EU og NFR utsetter søknadsfrister

EU har nå valgt å utsette fristen for alle utlysninger med søknadsfrist frem til 15. april, med unntak av IMI og EIC pilot utlysningene. NFR har også utsatt sin søknadsfrist med to uker til den 20. mai. Vi oppfordrer allikevel alle til å ta kontakt med økonomiseksjonen i god tid for budsjettarbeid. Økonomiseksjon har per i dag god kapasitet for budsjettering av nye søknader, men dette kan raskt endre seg når vi i løpet av kort tid setter i gang med oppstart av 19 NFR-prosjekter som ble innvilget i 2019.

I tett samarbeid med Mat-Nat har Med.fak utarbeidet nye retningslinjer for disputaser, se e-post fra Universitetsdirektøren. Dette opphever tidligere kansellering av alle disputaser. Dette er en ny form for disputas som fordrer nytenking, fleksibilitet og god planlegging, og krever en del ressurser fra en allerede presset IT-seksjon. Vi oppfordrer alle til å vise fleksibilitet. Som det fremkommer på fakultetets nettsider tas det sikte på å begynne å tilby digitale disputaser fra uke 14. Kandidatene vil bli kontaktet av fakultetet for å avtale nærmere.

Stor frivillighet i Korona-arbeidet

Det er kommet forespørsel til Klinmed og Med.Fak fra både OUS og HSØ på utlån av kompetente personell samt kritiske reagenser for COVID-19 diagnostikk. Klinmed-ansatte har stilt opp i stor stil og meldt seg. UiO har i løpet av rekordtid kommet frem til en samarbeidsavtale som regulerer utlån av UiO-personell til OUS og Ahus. Takk til alle som stiller opp for fellesdugnaden. Krisen kommer til å vedvare i en god tid fremover og dere vil bli kontaktet i tur og orden når behovet melder seg.

Oppfordring til alle på Klinmed

Vi ber dere følge rådene fra helsemyndighetene og følge med på oppdateringene fra UiO og fakultetets nettsider. Det er viktig at alle holder seg fortløpende orientert om utviklingen ved å følge med på nettsidene

Har du spørsmål eller er bekymret, ta kontakt med din nærmeste leder. Det er viktig at vi fortsatt har et kollegialt samhold selv om vi er fysisk fra hverandre. Jeg oppfordrer alle til å ta vare på hverandre, være rause med hverandre og vise forståelse for at vi alle er i en vanskelig og uvant situasjon. Bruk gjerne dine nye digitale kunnskaper til å kommunisere med en kollega eller to.

Vi skal komme oss gjennom dette sammen!

Emneord: Nytt fra ledelsen, Dag Kvale, instituttleder, Korona
Publisert 20. mars 2020 16:59 - Sist endret 24. apr. 2020 14:46