Nytt fra ledelsen: Videre håndtering av Koronasituasjonen

Koronaepidemien har ført til utfordrende og vanskelige uker for mange av oss. Men smittetallene går nå nedover og håp om en mer normalisert hverdag vokser for hver uke som passerer. På Klinmed har vi fremdeles utfordringer i videreføring av forskning og tilganger til laboratorier. En ny Korona-bølge av ukjent størrelse er dessverre spådd til høsten, så fremtiden er som vanlig vanskelig å forutse sikkert. Vi får ta det på pluss-siden at ingen foreløpig har beskrevet kronisk SARS-CoV-2-infeksjon eller et raskt muterende virus. Det gir oss vaksinehåp. Dette går over, og de enkle personlige tiltakene vil fortsette å virke. 

Bildet kan inneholde: business, offisielt.

Instituttleder Dag Kvale. Foto: Øystein Horgmo, UiO. 

Digital hverdag også til høsten?

Det er nok mange som lurer på når vi kan gå tilbake til en normal hverdag. UiOs rektor Svein Stølen har bedt oss om å planlegge for digital undervisning også til høsten. Dette skal skje parallelt med at vi planlegger for et normalt høstsemester med fysisk tilstedeværelse i én eller annen grad. Heldigvis har institutt og fakultet undervisningsledelse som er på ballen.

Medisinstudentene våre må også kunne vurdere pasienter som en del av undervisningen. Men det skal være trygt; ved potensielt farlige smittsomme sykdommer går personal- foran pasient-sikkerhet. Vi får tro at robust, enkelt smittevernutstyr ikke er mangelvare til høsten slik det overraskende nok viste seg å være da Koronaviruset først kom. Når studentene våre skal inn på sykehusene skal de være trygge og skal ikke måtte konkurrere om masker. Da vil vi kanskje kunne se tilbake på 2020 som en unik arena for læring; pandemier er, og har alltid vært, en del av naturen selv. 

Videreføring av forskning i koronaens tid

Vi vil at forskning skal prioriteres så langt det er mulig og forsvarlig med de begrensningene vi har nå. Vi vet at for eksempel tilganger til laboratorier fremdeles er utfordrende for mange. Klinmed må følge føringer fra UiO sentralt, samtidig som instituttet nesten utelukkende har felles forskningsarenaer og areal som eies av universitetssykehusene. Det er derfor hensiktsmessig at Klinmed har sammenfallende praksis med sykehusene når det gjelder forskning fremover.

Vi vet at noen forskningsmiljøer er bekymret for fremdriften av prosjektene til eksternt finansierte postdoktorer og ph.d.-stipendiater, blant annet fordi mange ikke har full tilgang til laboratorier i disse Koronatider. Dessverre er signalene fra store finansiører at det ikke vil komme friske midler til forlengelser av prosjekter. Enkelte prosjekter opplever også problemer med oppstart og nyansettelse av forskere, særlig der det rekrutteres fra utlandet. Vi må bare håpe at situasjonen gradvis normaliseres mot sommeren. 

CRIStin-resultater for 2019

Som vanlig på Klinmed kommer det også gode nyheter! Vi har fått CRIStin-resultater for 2019: Klinmeds forskere produserer noen flere publikasjoner, og øker antallet av Nivå 2-publikasjoner enda mer sammenlignet med året før (+15%)! Dette reflekterer instituttets særstilling som tung forskningsinstitusjon i god synergi med sykehusene og med svært kompetente medarbeidere. Dette bør vi skåle for i Zoom!

Publikasjonspoengene betyr lite for den enkelte, men er viktig for instituttets basis-økonomi. De aller fleste vet om plikten vi som ansatt har til å inkludere «University of Oslo» i våre affilieringer. Inntektene vi får per artikkel bidrar til strategiske satsninger på instituttet.

Koronasituasjonen har gjort oss mer digitale enn noen gang tidligere, og i CRIStin er mange av dere registrerte som fagpersoner og forskere. Sitter du på hjemmekontor og har et lite opphold mellom Zoom-møtene og artikkelskrivingen, oppfordrer vi til kvalitetssikring av innholdet på gruppe- og prosjektsidene deres, samt egen personpresentasjon. Klinikkens publisister og instituttets nettredaktør hjelper dere ved behov.

Søknadsfrist Forskningsrådet

Forskningsrådet skriver i sin årsrapport at norske forskere ligger i verdenstoppen når det gjelder vitenskapelige publiseringer, og får nå god uttelling i EUs rammeprogram. 2019 har vært et godt år for norsk forskning og innovasjon. Dette gjelder også ved Klinmed. Vi ser frem til enda flere innvilgende søknader om ekstern finansiering, både i nasjonale og internasjonale utlysninger.  

Mange store prosjekter hos Forskningsrådet har felles søknadsfrist den 20. mai. Dette gjelder blant annet Forskerprosjekt for fornyelse og Forskerprosjekt for unge talenter. Vi minner om at du må ta kontakt med din økonomicontroller for godkjenning av budsjett i god tid før søknadsfristen, og senest to uker før.

 

Avslutningsvis vil vi igjen få si tusen takk for alt arbeidet dere gjør, både på hjemmekontor, i laboratoriet og på sykehusene. Vi håper det står bra til med dere alle. Vask hendene og hold ut!

Emneord: Nytt fra ledelsen, instituttleder, Dag Kvale, Korona
Publisert 28. apr. 2020 11:34 - Sist endret 20. mai 2020 13:55