English version of this page

Mentorprogram for kvinnelige postdoktorer

Mentorprogrammet er et tilbud som er ment å bidra til kvinnelige forskeres karriereutvikling. Programmet tilbys årlig, med oppstart våren og avslutning før jul. Les mer om søknad om opptak til neste mentorprogram lenger ned på denne siden. 

Formål

 • Bidra til kvinnelige forskeres karriereutvikling, herunder avklaring av karrieremål og karrieremuligheter.
 • Skape rammer for et gjensidig forpliktende samarbeid mellom en mentee og en mentor på tvers av organisasjonen.
 • Medvirke til faglig og personlig utvikling for både mentee, mentor og organisasjonen.

Målgruppe

Mentees er kvinnelige postdoktorer ansatt ved UiO. Ved utvelgelsen legges det vekt på følgende kriterier:

 • Mentees motivasjon og begrunnelse for å søke programmet
 • Tilsettingsperiode - fortrinnsvis mer enn 6 måneder igjen av tilsettingsperioden etter endt program
 • Spredning på ulike fagmiljøer
 • Ansatt ved UiO i 100 %-stilling

Mentorer er menn og kvinner i akademiske toppstillinger som kan tenke seg å være mentor for kvinnelige postdoktorer fra et annet forskningsmiljø enn sitt eget. Ved utvelgelsen legges det bla. vekt på følgende kriterier:

 • Interesse i å se mennesker vokse
 • Ønske om å utvikle seg selv
 • Evne til å lytte og være en god samtalepartner
 • Vilje til å sette av tid til oppgaven som mentor

Se hvordan du søker om å bli mentor.

Kobling

Etter søknadsfristens utløp begynner prosessen med å koble sammen mentor og mentee. For å sette sammen de mest egnede mentor- mentee parene gjennomføres det intervju av de aktuelle kandidatene. Intervjuene tar utgangspunkt i spørsmålene i påmeldingsskjema. 

Følgende vil bli vektlagt i prosessen:

 • Å bringe sammen postdoktorer (mentee) og professorer (mentor) som ikke kommer fra samme fag/institutt
 • At mentees forventninger samsvarer mest mulig med mentorenes erfaring
 • Ivare ta likhetstrekk, men også mangfoldighet for å utfordre med andre perspektiver

Innhold

 • Programmet starter opp i februar og avsluttes i desember.
 • I denne perioden forventes mentor og mentee å avholde 6-10 møter à 1,5-2 timer.
 • I tillegg arrangeres det rundt 4-5 korte samlinger.
 • Dato og utdypende informasjon om samlingene annonseres snarlig i høyremargen på denne nettsiden.
 • Programmet evalueres igjennom en survey på slutten av programperioden.

Språk

 • Hovedspråket på samlingene vil være engelsk

Søknad om å delta som mentee

Ønsker du å delta som mentee i mentorprogrammet i 2022?

Søk her

Søknadsfrist: 11. februar 2022

Søk om å være mentor

Ønsker du å stille som mentor for dette programmet? Vi søker menn og kvinner i førsteamanuensis- eller professorstilling som ønsker å sette av tid til å bidra til gjennomføringen av dette programmet. Mentorene får noe kompensasjon for sin deltakelse i form av overføring av driftsmidler. 

Søk her

Søknadsfrist 11. februar 2022

Informasjon

For utdypende informasjon om programmet kontakt Avdeling for personalstøtte ved:

Publisert 18. mai 2017 13:36 - Sist endret 25. jan. 2022 15:43