Forskningsadministrasjon

Tidligere

Tid og sted: 26. mars 2019 09:00 - 12:00, Sogn Arena: Eric Clapton (4.etg)

Tema: Prosjektøkonomi

Målgruppe: Prosjektcontroller, prosjektøkonomer, forskningskonsulenter og øvrige roller med oppgaver tilknyttet eksternt finansiert virksomhet

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom

Tid og sted: 19. mars 2019 09:00 - 12:00, Sogn Arena: Eric Clapton (4.etg)

Tema: Prosjektøkonomi

Målgruppe: Prosjektcontroller, Prosjektøkonomer, forskningskonsulenter og øvrige roller med oppgaver tilknyttet eksternt finansiert virksomhet

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom

Tid og sted: 12. mars 2019 09:00 - 12:00, Sogn Arena: Eric Clapton (4. etg.)

Tema: Prosjektøkonomi

Målgruppe: Prosjektcontroller, Prosjektøkonomer, forskningskonsulenter og øvrige roller med oppgaver tilknyttet eksternt finansiert virksomhet

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom