Forskningsadministrasjon

Tidligere

Tid og sted: 24. mars 2020 09:0012:00, Sogn Arena: Eric Clapton (4.etg)

Tema: Prosjektøkonomi

Målgruppe: Prosjektcontroller, prosjektøkonomer, forskningskonsulenter og øvrige roller med oppgaver tilknyttet eksternt finansiert virksomhet

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom

Tid og sted: 17. mars 2020 09:0012:00, Sogn Arena: Eric Clapton (4.etg)

Tema: Prosjektøkonomi

Målgruppe: Prosjektcontroller, Prosjektøkonomer, forskningskonsulenter og øvrige roller med oppgaver tilknyttet eksternt finansiert virksomhet

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom

Tid og sted: 10. mars 2020 09:0012:00, Sogn Arena: Eric Clapton (4. etg.)

Tema: Prosjektøkonomi

Målgruppe: Prosjektcontroller, Prosjektøkonomer, forskningskonsulenter og øvrige roller med oppgaver tilknyttet eksternt finansiert virksomhet

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom