Kurs i bruk av Offentleglova

For opplæring i statens rammeverk kan du ta et e-læringskurs i forvaltningsloven (dfo.no)