Kurs i bruk av Offentleglova

For opplæring i statens rammeverk kan du ta et e-læringskurs i forvaltningsloven (difi.no)

Kommende kurs

Tid og sted: 25. nov. 2020 12:0015:30, Digitalt på Zoom

Offentleglova omfatter alle typer dokumenter som behandles eller oppbevares ved UiO, enten det er forskning, undervisning eller administrasjon. Loven angir regler for innsyn i offentlige virksomheters dokumenter og gir hjemmel for å avvike fra innsyn i visse typer opplysninger.

Kurset gjennomgår hovedprinsippene i loven og viser hvordan man finner informasjon om loven og dens anvendelse.