Lederkurs

Kommende 5 dager

i dag des.
Bøyd arm som viser biseps på rosa bakgrunn
Tid og sted: 2. des. 2021 12:0014:00, Abels utsikt, Niels Henrik Abels hus

Kan alle være seg selv på din arbeidsplass? Likestillingsloven sier at alle arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av blant annet seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. På dette kurset får du gode innspill om hvordan du og din arbeidsplass kan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering og kjønn.

Flere kommende kurs

Tid: 18. jan. 2022 09:0015:30

Dette er et kurs som går over tre dager: 18. og 25. januar. samt 1. februar 2022.

Formålet med kurset er å gjøre deg som ny leder på UiO bedre kjent med hva det innebærer å ha personalansvar.  Kurset skal gi deg forutsetninger for å ivareta god personaloppfølging på UiO.

Påmeldingsfrist: 4. januar 2022

Tomme kontorstoler satt opp i en ring
Tid og sted: 21. jan. 2022 09:0013:00, Zoom / Blindern (om kurset gjennomføres digitalt eller fysisk avklares nærmere kursdagen)

Det tilbys opplæring for styremedlemmer i styrer ved fakulteter og institutter. Styremedlemmer som er midlertidig ansatte og studentmedlemmer har særlig behov for opplæring på grunn av sin korte funksjonstid, men også andre styremedlemmer med lengre funksjonstid kan ha nytte av opplæringen.

Tomme kontorstoler satt opp i en ring
Tid og sted: 4. feb. 2022 09:0013:00, Zoom

Det tilbys opplæring for styremedlemmer i styrer ved fakulteter og institutter. Styremedlemmer som er midlertidig ansatte og studentmedlemmer har særlig behov for opplæring på grunn av sin korte funksjonstid, men også andre styremedlemmer med lengre funksjonstid kan ha nytte av opplæringen.