Lederkurs

Kommende 5 dager

03 mars
Rød og blå blyant lagt med spiss mot hverandre
Tid og sted: 3. mars 2020 09:0015:30, LSH 10. etasje, Hannah Ryggen rommet

På dette kurset får du tips og råd som leder om hvordan du kan håndtere vanskelige samtaler på en god måte. Kurset vil ta for seg forberedelser, gjennomføring og oppfølging av samtalen.

Kurset i Den vanskelige samtalen egner seg godt i kombinasjon med kurset Konflikthåndtering som gjennomføres 17.03.20

 

Flere kommende kurs

En mørk- og en hvithudet kvinne i en formell samtale
Tid og sted: 9. mars 2020 09:0016:00, LSH 10. etasje, Hannah Ryggen rommet

En medarbeidersamtale er en planlagt, systematisk og personlig samtale mellom medarbeider og leder. Formålet med samtalen er å skape et godt grunnlag for oppfølging, planlegging og utvikling av medarbeiderens arbeidssituasjon slik at den enkelte blir best mulig i stand til å løse sine oppgaver.

Medarbeidersamtaler er en del av god personaloppfølging og kurset skal gjøre lederne bedre i stand til å ivareta sitt ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av samtalen. 

 

Bildet kan inneholde: Eyewear, Briller, Hud, Skjønnhet, Nese.
Tid og sted: 11. mars 2020 09:0013:30, Harriet Holters hus, seminarrom 124

Ønsker du å bli bedre til å formidle et budskap og oppleve større trygghet i din formidling? I dette kurset henter vi prinsipper fra skuespillerfaget, retorikk, dramaturgi og forskning. Du vil lære mer om non-verbal kommunikasjon, pust, stemmebruk og kroppsspråk slik at du kan forsterke ditt uttrykk.

Merk: Kurset går over to dager, 11.03.20 og 01.04.20, og det må settes av tid til begge dagene samt litt tid til forberedelse.

To par hender som drar i et tau i hver sin retning
Tid og sted: 17. mars 2020 09:0015:30, Lucy Smith Hus 10. etasje, Hannah Ryggen rommet

På dette kurset får du kunnskap om konfliktbegrepet og lederens ansvar og rolle i håndtering av konflikten. Du lærer om hvordan konflikter kan forebygges, hvordan konflikter tidlig kan identifiseres, og hvordan du som leder kan håndtere og løse opp i konfliktfylte situasjoner. I tillegg får du kjennskap til metoder og teori som gjør deg rustet til å velge riktig tilnærming når konflikten først oppstår. Vi tar utgangspunkt i lederens rolle og UiOs konflikthåndteringsrutiner.

 

Kurset i konflikthåndtering egner seg godt i kombinasjon med kurs i Den vanskelige samtalen som er satt opp 03.03.20

 

Fem personer diskuterer rundt et møtebord
Tid og sted: 22. apr. 2020 09:0016:00, Lucy Smiths Hus 10. etasje, Hannah Ryggen rommet

Gode møter er både produktive og inspirerende. Å planlegge og legge til rette for gode møter er dermed vel investert tid.

Kurs i møteledelse skal gi et bevisst forhold til hvordan møter kan skape merverdi og bli mer effektive; gjennom god planlegging, gjennomføring og evaluering.

Bildet kan inneholde: Eyewear, Briller, Hud, Skjønnhet, Nese.
Tid og sted: 29. apr. 2020 09:0013:30, Harriet Holters hus, seminarrom 114

Ønsker du å bli bedre til å formidle et budskap og oppleve større trygghet i din formidling? I dette kurset henter vi prinsipper fra skuespillerfaget, retorikk, dramaturgi og forskning. Du vil lære mer om non-verbal kommunikasjon, pust, stemmebruk og kroppsspråk slik at du kan forsterke ditt uttrykk.

Merk: Kurset går over to dager, 29.04.20 og 27.05.20, og det må settes av tid til begge dagene samt litt tid til forberedelse.