Lederkurs

Kommende kurs

Kvinne med headset som sitter foran en laptop der det foregår et digitalt møte
Tid og sted: 10. sep. 2020 09:0011:00, Teams

I kurset «digital møteledelse» vil vi gi deg trygghet i gjennomføring av digitale møter på Zoom og Teams, og hjelpe deg til å utnytte dette medium på det beste. Vi vil utforske hvordan man gjennom riktig fasilitering kan skape engasjement, gode prosesser og aktiv deltakelse i møter. Erfaringsutveksling, tips og beste praksis, og utprøving vil gi deg et godt grunnlag for god digital møteledelse. 

Merk: Kurset går over to dager, 10.09.2020 og 24.09.2020, og det må settes av tid til begge dagene samt rundt 4 timer til arbeid før og etter møtene.

En mørk- og en hvithudet kvinne i en formell samtale
Tid og sted: 9. okt. 2020 09:0015:00, Zoom - lenke ved påmelding

En medarbeidersamtale er en planlagt, systematisk og personlig samtale mellom medarbeider og leder. Formålet med samtalen er å skape et godt grunnlag for oppfølging, planlegging og utvikling av medarbeiderens arbeidssituasjon slik at den enkelte blir best mulig i stand til å løse sine oppgaver.

Medarbeidersamtaler er et viktig verktøy du som leder har til rådighet i lederskapet ditt. Kurset bidrar til at du som leder bli mer bevisst på og får trent på forberedelser, gjennomføring og oppfølging av samtalen for at den skal bli nyttig både for deg og dine medarbeidere. 

En kvinne og to menn i en livlig samtale
Tid og sted: 27. okt. 2020 09:0015:00, Zoom - lenke ved påmelding

Seminaret handler om eget selvlederskap, både på jobben og på hjemmekontoret. Målet med selvledelse er å øke effektivitet i det daglige og å opprettholde -  eller øke -  trivsel i eget liv.

Dette temaet er alltid viktig, men mange opplever at det er ekstra viktig i dagens usikre situasjon, der mange jobber fra hjemmekontor med mindre støtte av etablerte jobbrutiner. Kontakten med egne medarbeidere og kollegastøtte blir annerledes, og arbeidsmåten påvirkes. I starten var det en slags «unntakstilstand», men etter hvert kan det f.eks. være krevende å håndtere skillet mellom jobb og privatliv og etablere og holde fast på gode rutiner. Noen opplever endrede krav og oppgaver, man må lære seg nye ferdigheter og stå trygt i stadige endringer.

I seminaret ser vi på teknikker for å styrke effektivitet, mestring og mening i arbeidshverdagen.