Lederkurs

Kommende 5 dager

25 sep.
Tid og sted: 25. sep. 2019 09:0015:30, Meet Ullevaal, kurs- og konferansesenter

Dette er et kurs som går over tre dager: 25. september, 9. og 22. oktober 2019. 

Formålet med kurset er å gjøre deg som ny leder på UiO bedre kjent med hva det innebærer å ha personalansvar.  Kurset skal gi deg forutsetninger for å ivareta god personaloppfølging på UiO.

Påmeldingsfrist: 1. september 2019

Flere kommende kurs

Bildet kan inneholde: Eyewear, Briller, Hud, Skjønnhet, Nese.
Tid og sted: 8. okt. 2019 09:0013:30, LSH 10. etasje, møterom 2

Ønsker du å bli bedre til å formidle et budskap og oppleve større trygghet i din formidling? I dette kurset henter vi prinsipper fra skuespillerfaget, retorikk, dramaturgi og forskning. Du vil lære mer om non-verbal kommunikasjon, pust, stemmebruk og kroppsspråk slik at du kan forsterke ditt uttrykk.

Merk: Kurset går over to dager, 08.10.19 og 22.10.19, og det må settes av tid til begge dagene samt litt tid til forberedelse.

To par hender som drar i et tau i hver sin retning
Tid og sted: 17. okt. 2019 09:0015:30, LSH 10. etasje, Hannah Ryggen rommet

På dette kurset får du kunnskap om konfliktbegrepet og lederens ansvar og rolle i håndtering av konflikten. Du lærer om hvordan konflikter kan forebygges, hvordan konflikter tidlig kan identifiseres, og hvordan du som leder kan håndtere og løse opp i konfliktfylte situasjoner. I tillegg får du kjennskap til metoder og teori som gjør deg rustet til å velge riktig tilnærming når konflikten først oppstår. Vi tar utgangspunkt i lederens rolle og UiOs konflikthåndteringsrutiner.

 

Kurset i konflikthåndtering egner seg godt i kombinasjon med kurs i Den vanskelige samtalen som er satt opp 14.11.19

En mørk- og en hvithudet kvinne i en formell samtale
Tid og sted: 29. okt. 2019 09:0016:00, LSH 10. etasje, Hannah Ryggen rommet

En medarbeidersamtale er en planlagt, systematisk og personlig samtale mellom medarbeider og leder. Formålet med samtalen er å skape et godt grunnlag for oppfølging, planlegging og utvikling av medarbeiderens arbeidssituasjon slik at den enkelte blir best mulig i stand til å løse sine oppgaver.

Medarbeidersamtaler er en del av god personaloppfølging og kurset skal gjøre lederne bedre i stand til å ivareta sitt ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av samtalen. 

Bildet kan inneholde: Eyewear, Briller, Hud, Skjønnhet, Nese.
Tid og sted: 30. okt. 2019 09:0013:30, LSH 10. etasje, møterom 2

Ønsker du å bli bedre til å formidle et budskap og oppleve større trygghet i din formidling? I dette kurset henter vi prinsipper fra skuespillerfaget, retorikk, dramaturgi og forskning. Du vil lære mer om non-verbal kommunikasjon, pust, stemmebruk og kroppsspråk slik at du kan forsterke ditt uttrykk.

Merk: Kurset går over to dager, 30.10.19 og 26.11.19, og det må settes av tid til begge dagene samt litt tid til forberedelse.

Bøyd arm som viser biseps på rosa bakgrunn
Tid og sted: 31. okt. 2019 09:0010:45, Georg Sverdrups hus, stort møterom

Kan alle være seg selv på din arbeidsplass? Likestillingsloven sier at alle arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av blant annet seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. På dette kurset får du gode innspill om hvordan du og din arbeidsplass kan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering og kjønn.