Lederkurs

Kommende 5 dager

27 okt.
En kvinne og to menn i en livlig samtale
Tid og sted: 27. okt. 2020 09:0015:00, Zoom - lenke ved påmelding

Seminaret handler om eget selvlederskap, både på jobben og på hjemmekontoret. Målet med selvledelse er å øke effektivitet i det daglige og å opprettholde -  eller øke -  trivsel i eget liv.

Dette temaet er alltid viktig, men mange opplever at det er ekstra viktig i dagens usikre situasjon, der mange jobber fra hjemmekontor med mindre støtte av etablerte jobbrutiner. Kontakten med egne medarbeidere og kollegastøtte blir annerledes, og arbeidsmåten påvirkes. I starten var det en slags «unntakstilstand», men etter hvert kan det f.eks. være krevende å håndtere skillet mellom jobb og privatliv og etablere og holde fast på gode rutiner. Noen opplever endrede krav og oppgaver, man må lære seg nye ferdigheter og stå trygt i stadige endringer.

I seminaret ser vi på teknikker for å styrke effektivitet, mestring og mening i arbeidshverdagen.