Bibliotekkurs

Universitetsbiblioteket (UB) tilbyr enkeltstående kurs for ansatte og studenter. Det tilbys kurs i litteratursøk, bruk av bibliotekets ressurser og referanseverktøy som EndNote og Reference Manager. Se kursbeskrivelser for UBs enkeltestående kurs.

Kommende kurs

Tid og sted: 25. sep. 2019 09:0012:00, Rikshospitalet - Medisinsk biblioteks kursrom i Domus Medica 2.et., rom nr. 2228 (v/bokhandelen)

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i de ulike OVID-databasene, med fokus på Medline, Embase og PsycInfo.

Tid og sted: 25. sep. 2019 09:0014:00, Vilhem Bjerknes hus aud 1

God strukturering og dokumentasjon av forskningsdata fra begynnelse til slutt i forsknings-prosjekt, er viktig både for deg selv og for forskningsgrupper som er sammen om å innhente og analysere data.

Tid og sted: 25. sep. 2019 13:0014:00, Ullevål sykehus - Medisinsk bibliotek, bygg 6B, 8.et.

Kurset vil være spesielt nyttig for deg som skal skrive en prosjektbeskrivelse til en klinisk studie. Kurset har fokus på «research in context». Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen.

Tid og sted: 26. sep. 2019 12:3015:30, Rikshospitalet - Medisinsk biblioteks kursrom i Domus Medica 2.et., rom nr. 2228 (v/bokhandelen)

Kurset tar utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. Deltagerne får introduksjon til en systematisk metode for litteratursøk og databaser/verktøy som er spesielt egnet for klinisk praksis. Formålet er å finne pålitelig og oppsummert kunnskap til støtte for kliniske beslutninger på en rask og effektiv måte.

Tid og sted: 1. okt. 2019 13:0014:00, Ullevål sykehus - Medisinsk bibliotek, bygg 6B, 8.et.

Kurset vil være spesielt nyttig for deg som skal skrive en prosjektbeskrivelse til en klinisk studie. Kurset har fokus på «research in context». Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen.