Bibliotekkurs

Universitetsbiblioteket (UB) tilbyr enkeltstående kurs for ansatte og studenter. Det tilbys kurs i litteratursøk, bruk av bibliotekets ressurser og referanseverktøy som EndNote og Reference Manager. Se kursbeskrivelser for UBs enkeltestående kurs.

Kommende 5 dager

22 okt.
Tid og sted: 22. okt. 2020 10:1512:00, Grupperom 9

Flere kommende kurs

Tid og sted: 27. okt. 2020 09:0011:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i de ulike OVID-databasene, med fokus på Medline, Embase og PsycInfo.

Tid og sted: 28. okt. 2020 09:0011:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon til praktisk bruk av EndNote.

Tid og sted: 29. okt. 2020 09:1512:00, Læringsoasen
Tid og sted: 4. nov. 2020 09:0011:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon til litteratursøk i tverrfaglige referansedatabaser som Scopus, Web of Science og Google Scholar. Databasene representerer et supplement til PubMed, og kan gi relevante referanser til tverrfaglige problemstillinger som ikke dekkes godt nok i de tradisjonelle fagdatabasene.

Tid og sted: 10. nov. 2020 12:1515:00, Læringsoasen