English version of this page

Kurs i personlig utvikling

Kommende kurs

Bøyd arm som viser biseps på rosa bakgrunn
Tid og sted: 31. okt. 2019 09:0010:45, Georg Sverdrups hus, stort møterom

Kan alle være seg selv på din arbeidsplass? Likestillingsloven sier at alle arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av blant annet seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. På dette kurset får du gode innspill om hvordan du og din arbeidsplass kan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering og kjønn.