Kurs og temamøter for studieinformatører

Kurs og temamøter beregnet på administrativt ansatte som gir muntlig studieinformasjon og -veiledning. Informasjon om tidligere og kommende kurs og møter legges ut på denne siden.

Om studieinformasjon- og veiledning.

Kommende kurs og temamøter

Tid og sted: 10. mars 2020 08:4510:00, Knutepunktets lokaler, 1. etasje Lucy Smiths hus

UiO tar i mot mange utvekslingsstudenter hvert semester. Til høsten kan vi forvente over 1200 nye utvekslingsstudenter til UiO. Lær mer om prosessene rundt nominasjon og opptak, og hva som må være på plass for at UiO kan gi en god mottakelse til disse studentene. 

Start dagen med en kaffe/te sammen med dine kollegaer, og få bedre innsikt i hvordan utveksling til UiO foregår!

Tid og sted: 11. mars 2020 09:0015:45, Grupperom 4, Georg Sverdrups hus

Hvordan kan studieinformatører møte studenter på en god måte? Kurset bevisstgjør deltakerne på hvordan de kan møte forskjellige typer personligheter og situasjoner, og hvordan egen adferd spiller inn.

Tid og sted: 17. mars 2020 08:4509:45, Knutepunktets lokaler, 1. etasje Lucy Smiths hus

Erasmus+ er EUs samarbeidsprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. UiO sender hvert år ut ca. 450 studenter som mottar stipend gjennom Erasmus+. På dette temamøtet får du en innføring i kriteriene for å kunne motta stipend, slik at du kan svare på spørsmål som studentene kan ha om denne type utveksling. 

Start dagen med en kaffe/te sammen med dine kollegaer, og lær mer om Erasmus+ stipend for studier og praksisopphold i utlandet. 

Tid og sted: 17. mars 2020 11:0013:00, Silurveien 2
Tid og sted: 18. mars 2020 09:0019. mars 2020 15:45, Kristine Bonnevies hus, Seminarrom 3508

Hvordan kan studieveiledere møte studenter på en god måte? På dette kurset vil deltakerne lære å bli mer bevisst sine egne styrker og svakheter i kommunikasjon med studenter og søkere, og få økt kunnskap om veiledning og etiske problemstillinger knyttet til veilederrollen.