Kurs og temamøter for studieinformatører

Kurs og temamøter beregnet på administrativt ansatte som gir muntlig studieinformasjon og -veiledning. Informasjon om tidligere og kommende kurs og møter legges ut på denne siden.

Om studieinformasjon- og veiledning.

Kommende kurs og temamøter

Tid og sted: 11. sep. 2020 12:0013:30, I auditorium eller via Zoom - avklares når datoen nærmer seg

SiO Helse og rådgivning er invitert til et temamøte for å snakke om deres kurstilbud og tjenester og psykisk helse hos studenter. 

Tid og sted: 16. sep. 2020 12:0013:30, I auditorium eller via Zoom - avklares når datoen nærmer seg

SiO helse og rådgivning er invitert til å holde et temamøte med råd om hvordan ivareta studenter med psykologiske vansker/utfordringer.