Tidligere kurs

Tid og sted: 31. okt. 2019 09:0011:00, Sogn Arena: Eric Clapton (4. etg)

Målgruppe: Bilags-/regnskapskonsulenter og andre som kontrollerer og attesterer bilag

Nivå: Alle

Type: Klasserom

Tid og sted: 29. okt. 2019 12:0014:00, Sogn Arena, Eric Clapton (4.etasje)

Tema: Innkjøp

Målgruppe: Ansatte som har god erfaring i rollen innkjøper og rekvirent i bestillingssystemet, eller som har attestantrolle i fakturahåndteringssystemet.

Nivå: Videregående

Type: Klasserom

 

Tid og sted: 29. okt. 2019 09:0011:00, Sogn Arena, Eric Clapton (4. etasje)

Tema: Innkjøp

Målgruppe: Kurset er ment for ansatte med god erfaring i rollen Innkjøper og rekvirent i bestillingssystemet.

Nivå: Videregående

Type: Klasserom

 

Tid og sted: 24. okt. 2019 09:0012:00, Sogn Arena: Eric Clapton (4. etg)

Målgruppe: Tilsatte som attesterer i de elektroniske systemene ved UiO innenfor lønn, regnskap og innkjøp.

Type: Klasserom

Tid og sted: 23. okt. 2019 09:0012:00, Sogn Arena: Eric Clapton (4.etg)

Tema: Prosjektøkonomi

Målgruppe: Prosjektcontroller, prosjektøkonomer, forskningskonsulenter og øvrige roller med oppgaver tilknyttet eksternt finansiert virksomhet

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom

Tid og sted: 16. okt. 2019 09:0012:00, Sogn Arena: Eric Clapton (4.etg)

Tema: Prosjektøkonomi

Målgruppe: Prosjektcontroller, Prosjektøkonomer, forskningskonsulenter og øvrige roller med oppgaver tilknyttet eksternt finansiert virksomhet

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom

Tid og sted: 14. okt. 2019 09:0011:00, Sogn Arena, George Harrison

Tema: Økonomistyring

Målgruppe: prosjektcontroller, økonomicontroller, økonomileder og andre ansatte med arbeidsoppgaver innenfor kursets tema.

Nivå: Grunnkurs

Tid og sted: 11. okt. 2019 09:0013:00, Kristen Nygaards hus, kursrom 1 (3211)

Tema: Innkjøp

Målgruppe: Rekvirent og andre ansatte med arbeidsoppgaver innenfor kursets tema.

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom (PC-stue)

Tid og sted: 11. okt. 2019 09:0012:00, Sogn Arena: Eric Clapton (4. etg.)

Tema: Prosjektøkonomi

Målgruppe: Prosjektcontroller, Prosjektøkonomer, forskningskonsulenter og øvrige roller med oppgaver tilknyttet eksternt finansiert virksomhet

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom

Tid og sted: 8. okt. 2019 09:0015:00, Kristen Nygaards hus, kursrom 1 (3211)

Målgruppe:  Ansatte med rollen Innkjøper i bestillingssystemet.

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom (PC-stue)

Tid og sted: 26. sep. 2019 10:0012:00, Sogn Arena: Eric Clapton

Tema: Prosjektøkonomi

Målgruppe: BDM

Nivå: Grunnkurs

Type: Klasserom

Tid og sted: 18. sep. 2019 09:0011:30, Sogn Arena: Eric Clapton (4. etg.)

Tema: Generelt

Målgruppe: BDM

Type: Klasserom