Temamøter om tilrettelegging

Tidligere

Tid og sted: 13. juni 2019 12:0014:00, Georg Sverdrups hus Auditorium 2

Universitets - og høyskolelovens formuleringer om tilrettelegging blir nå erstattet med ny tekst,  i tråd med Likestillings og diskrimineringsloven. Hvordan skal vi forstå loven og hva betyr den for arbeidet vårt? 

Tid og sted: 15. nov. 2018 09:3011:30, Georg Sverdrups hus Auditorium 2

Tilretteleggingstjenesten inviterer til erfaringsdeling og drøfting av case for å belyse regelverk og god praksis i arbeidet med tilrettelegging for studenter.

Tid og sted: 27. sep. 2018 12:0014:00, U 40, Domus Theologica

Hva er vanlige utfordringer for studenter med angst og/ eller depresjon?  Hvilken tilrettelegging kan fungere på eksamen og i studiehverdagen?

Tid og sted: 13. feb. 2018 13:0015:00, Eilert Sundts hus, A-blokka Auditorium 3

Hva er typiske utfordringer for studenter med ADHD og/ eller Asperger? Hvilken tilrettelegging kan fungere på eksamen og i studiehverdagen?

Tid og sted: 31. okt. 2017 13:0015:30, Helga Engs hus, aud 2

Hva kan UiO, SiO og NAV gjøre for studenter med tilretteleggingsbehov? Og hvilke ressurser finnes for deg som jobber med tilrettelegging på UiO?