Informasjonskoordinatorgruppen

Informasjonskoordinatorgruppen er informasjonskoordinatorene ved fakultetenes informasjonssentre, Karrieresenteret, SiO Kundeservice og Avdeling for studieadministrasjon. Gruppen koordineres av Avdeling for studieadministrasjon. Det holdes fire-fem møter i semesteret.

Avdeling for studieadministrasjon

Fakultetene

SiO Kunderservice

Karrieresenteret

Møter høsten 2022

Fast tidspunkt for møtene er vanligvis den første tirsdagen i måneden, i periodene september-desember og februar-juni. Møtene varer fra kl 9.15 - 10.45.

 

Publisert 7. juli 2015 09:57 - Sist endret 1. des. 2022 12:31