Informasjonskoordinatorgruppen

Informasjonskoordinatorgruppen er informasjonskoordinatorene ved fakultetenes informasjonssentre, Karrieresenteret, SiO Kundeservice og Avdeling for studieadministrasjon. Gruppen koordineres av Avdeling for studieadministrasjon. Det holdes fire-fem møter i semesteret.

Avdeling for studieadministrasjon

Fakultetene

SiO Kunderservice

Karrieresenteret

Møter høsten 2019

  • 3. september
  • 1. oktober AVLYST
  • 5. november
  • 3. desember

Møtene varer fra kl 9.15 - 10.45

Publisert 7. juli 2015 09:57 - Sist endret 27. sep. 2019 13:22