Koordineringsgruppe for likestilling

UiO har oppnevnt en egen Koordineringsgruppe for likestilling med representanter fra ledelsen ved fakultetene og museene, kjønnsforskningsmiljøet, studentene og forskningsadministrativ avdeling.

Gruppens hovedoppgave er å bidra til strategiske diskusjoner og målutforming av likestillingsarbeidet ved UiO.

Møter

Møteplan og referater

Medlemmer

Leder

Representanter for ledelsen ved alle fakulteter og museer

Sekretær: Marie Johanne Talleraas, rådgiver likestilling og mangfold, Avdeling for personalstøtte

Publisert 10. mars 2010 14:37 - Sist endret 10. feb. 2022 12:20