UiO Strategi 2030 i et globalt perspektiv

Nord-sør-utvalget inviterer studenter og ansatte til å diskutere UiOs arbeid med strategi 2030 i et globalt perspektiv. Hvilke valg må UiO ta for å stå trygt i universitetets grunnverdier og bidra til en bedre verden?

UiOs strategi 2030 skal supplere forrige tiårs-strategi og varer frem til året da FNs bærekraftsmål skal være oppnådd. Strategi 2020 satte fokus på globale utfordringer og at UiO har et globalt samfunnsansvar. Dette har ikke blitt mindre viktig og riktig på ti år.

Nord-sør-utvalget arrangerer et åpent seminar med prorektor og strategi-tankesmiene for å diskutere hva globalt ansvar betyr på de ulike områdene; tunge trender, digitalisering, forskning og utdanning og UiO sett utenifra.

Program
12.30-13.00 Lett lunsj
13.00 Velkommen, Leder i Nord-sør-utvalget prof. Brita Stedje, NHM
13.05 Presentasjon av prosessen knyttet til Strategi 2030, Prorektor Gro Bjørnerud Mo
13.15 Forventninger til UiO 2030, Kristine Sommerset Bjartnes, nesteder i SAIH
13.25 Tunge trender og digitalisering,
- Dekan Nils Henrik von der Fehr, SV og leder av tankesmia "Tunge trender"
- Prof. Peter Maassen, UV/prof. Kristin Braa, MN
13.40 Forskning og utdanning,
- Instituttleder Rita Hvistendahl, representant for tankesmia "Koble forskning og utdanning"
- Prof. Espen Bjertness, MED
13.55 UiO sett utenifra,
- Direktør Håkon Glørstad, KHM og leder av tankesmia "UiO sett utenifra"
- førsteamanuensis Jemima Garcia-Godos, SV
14.10-14.55 Diskusjon med salen,
Ordstyrer:
prof. Mariel Aguilar Støen, SUM
14.55-15.00 Avslutning ved prorektor Gro Bjørnerud Mo og ordstyrer

Påmelding

Arrangementet er åpent, men for å beregne mat til lunsj, ber vi om at du melder deg på innen 1. mars. https://nettskjema.no/a/strategi-global    

 

 

Emneord: Strategi, nord-sør-samarbeid, Prioriterte land
Publisert 12. feb. 2019 15:00 - Sist endret 4. aug. 2020 10:51