TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i vitenskapsteori med særlig vekt på hermeneutikk, fenomenologi og kvalitativ metode. Under kvalitativ metode gis det videre innføring i feministisk teori og sentrale begreper som refleksivitet og posisjonalitet. 
I forlengelsen av dette viser emnet hvordan nyere hermeneutiske teorier, kritisk tenking og modernitet har vært med å påvirke både nyere kristendomstradisjoner og faget religionsvitenskap.

Hva lærer du?

  • Emnet skal utvikle studentenes evne til å tenke kritisk og hermeneutisk om religion og teologi.
  • Studenten skal kunne gjøre rede for viktige trekk ved hermeneutikkens utvikling og anvendelsen av hermeneutikk i dag.
  • Studenten skal kunne gjøre rede for grunnleggende vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til fenomenologi og feministisk teori.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Fullt overlapp (10 studiepoeng) med:

  • Emner som er fastsatt til å utgjøre examen facultatum ved Universitetet i Oslo
  • Examen philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere ved Universitet i Oslo, som ga uttelling som ett semester i en grad ved Det teologiske fakultet

Bare ett av de emner som er fastsatt til å utgjøre examen facultatum, kan inngå med studiepoeng i en students grad eller emneoversikt på karakterutskrift.

Undervisning

Undervisning gis som seminar med innspill både fra lærere og studenter. Det forventes aktiv deltagelse av alle studenter.

Emnet har et digitalt klasserom i Canvas til disposisjon for lærerne og studenter med undervisningsopptak, når det er mulig å gjennomføre. Lydfilen av forelesninger gjøres tilgjengelig for studenter på timeplanen på semestersiden i etterkant av forelesningene. (Det tas forbehold mht tekniske problemer).

Obligatoriske aktiviteter

Et refleksjonsnotat på ca. 1000 ord. Halvveis i semesteret leveres det inn et utkast til refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet bearbeides etter skriftlig tilbakemelding fra faglærer før endelig innlevering.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen, 3000-4000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter