Oppbygging og gjennomføring

Studiet i klinisk ernæring er et heltidsstudium som strekker seg over ti semestre (5 år).

Studieforløp

10. semester

ERN4900 – Masteroppgave i ernæring

9. semester

ERN4900 – Masteroppgave i ernæring

8. semester

ERN4400 – Avansert klinisk ernæring 

ERN4400R (gjelder f.o.m kull høst21)

ERN4500 – Klinisk praksis

ERN4500R (gjelder f.o.m kull høst21)

7. semester

ERN4110 – Statistikk for masterstudenter i ernæring

ERN4200 – Ernæringsepidemiologi

ERN4300 – Klinisk ernæringsforskning og kunnskapsoppsummering

6. semester

ERN3200 – Forebyggende og klinisk ernæring

ERN3300 – Idrettsernæring / ERN3400 – Ernæring og media

5. semester

ERN3100 – Kostholdsmetoder, metabolisme og klinisk ernæring

4. semester

ERN2200R – Fysiologi, ernæring og medisinsk biokjemi

ERN2300 – Mikronæringsstoffer – fra molekylære mekanismer til klinikk

3. semester

ERN1100 – Ernæringsstudiet, Modul 1

ERN1100 – Ernæringsstudiet, Modul 1

2. semester

1. semester

ERN1010 – Innføring i klinisk ernæring

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i løpet av første semester for studenter som starter på programmet fra og med høsten 2016:

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i klinisk ernæring

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten. Les mer om studiekvalitet.

 

 

Publisert 20. des. 2013 12:49 - Sist endret 30. juni 2021 12:53