Prosjekt digitalt læringsmiljø

Dette prosjektets formål er å bidra til at UiO når sine ambisjoner for utdanningskvalitet gjennom at undervisere får sammenhengende, fleksible og brukervennlige digitale muligheter til å praktisere og videreutvikle sin undervisning. UiOs studenter skal møte et digitalt læringsmiljø som engasjerer og er enkel å bruke i egne læringsaktiviteter.

Nyhet: Det blir Canvas

Nytt LMS ved UiO blir Canvas fra Instructure. Kontrakten er undertegnet, og prosjektet er i gang med å planlegge pilotering og utrulling. Planen er at bruk av Fronter er avsluttet våren 2018, og Canvas brukes til alle kurs fra høsten 2018.

Viktige milepæler i kommende måneder

  • Rapport om undervisningsformer og -metoder på UiO idag, og ønsker for undervisningens framtid, blir levert til prosjektet.
  • Nettverk av fakultetskoordinatorer etableres
  • Kartlegging av studenters nåværende bruk av og krav til digitale læringsressurser
  • Avklaring av hvilke miljøer som skal være med i piloteringen av Canvas våren 2018

Arbeidsområder

De forskjellige delene av prosjektet har egne områder for arbeidsdokumenter og annet. Mange av prosjektenes dokumenter er foreløpig interne, men hvis du lurer på noe, er det bare å kontakte prosjektleder.

Arbeidsområder for nettverk, underprosjekter og andre fora

Prosjekteier

Styringsgruppe

Prosjektleder

Prosjektgruppe