Prosjekt digitalt læringsmiljø

Dette prosjektets formål er å bidra til at UiO når sine ambisjoner for utdanningskvalitet gjennom at undervisere får sammenhengende, fleksible og brukervennlige digitale muligheter til å praktisere og videreutvikle sin undervisning. UiOs studenter skal møte et digitalt læringsmiljø som engasjerer og er enkel å bruke i egne læringsaktiviteter.

Kontakt

digitalt-laringsmiljo@admin.uio.no

Prosjekteier

Prosjektleder

Styringsgruppe

Prosjektgruppe

Nyhet: Piloten er i gang

1. november fikk Canvas-pilotene tilgang til UiOs egen Canvas. De som kommer i gang nå, er emneansvarlige og undervisere på de 106 emnene som har meldt seg for å prøve ut Canvas i vårsemesteret 2018. Alle andre på UiO får tilgang fra april/mai 2018, når også de må begynne å forberede undervisning i Canvas fra høsten 2018.

Rapporter og leveranser

Arbeidsgruppen for kartlegging av undervisningsbehov og -ønsker har levert rapport.

Viktige milepæler i kommende måneder

  • Første utkast til beskrivelse/bilde av framtid for digitalt læringsmiljø 
  • Rapporter fra hvordan andre i norsk UH-sektor jobber med innføring av Canvas
  • Opplæring i Canvas for pilotene, samt showcasing av gode Canvas-verktøy og -funksjoner som støtter moderne undervisningsformer
  • Klargjøring av pilotmiljøet slik at brukere kan logge inn i UiO-Canvas og forberede undervisningen våren 2018

Arbeidsområder

De forskjellige delene av prosjektet har egne områder for arbeidsdokumenter og annet. Mange av prosjektenes dokumenter er foreløpig interne, men hvis du lurer på noe, er det bare å kontakte prosjektleder.

Arbeidsområder for nettverk, underprosjekter og andre fora