Prosjekt digitalt læringsmiljø

Prosjektet skal bidra til at undervisere får fleksible og brukervennlige digitale løsninger til undervisningen. UiOs studenter skal møte et digitalt læringsmiljø som engasjerer og er enkelt å bruke i læringen. Les hele prosjektmandatet.

Kontakt

Rapporter, leveranser og informasjon

Organisering

Styringsgruppe Prosjektgruppe
 • Benedicte Rustad, styringsgruppeleder, JUS
 • Johannes Falk Paulsen, prosjekteier, Enhet for lederstøtte
 • Solveig Kristensen, MN
 • Eirik Welo, HF
 • Per Grøttum, MED
 • Lars Oftedal, USIT
 • Hanna Ekeli, AF
 • Bjørn Stensaker, LINK (nov 2017 - april 2019)
 • Peter Linge Hessen, Studentparlamentet (sept 2018 - april 2019)
 • Susann Andora Bigseth-Michelsen Studentparlamentet (sept 2017 - sept 2018)
 • Ingvild Leren Stensrud Studentparlamentet (mars 2017 - sept 2017)
 • Svein Harald Kleivane, prosjektleder, LINK
 • Knut Augedal, LINK
 • Gyda E.Kjekshus, USIT
 • Monica Stamnes, USIT
 • Lars Bergseth-Hasle, AF
 • Cecilie Aune, AF (mars 2017 - feb 2018) 
 • Terje Lynnebakken, AF (aug 2018 - april 2019)