Forsknings- og utdanningstermin ved IMB

Frist for søknad om forsknings- og utdanningstermin ved instituttet er

  • 1. mars for søknader om forsknings- og utdanningstermin fra høstsemesteret
  • 1. september for søknader om fforsknings- og utdanningstermin fra vårsemesteret.

Utfylt veiledende skjema for søknad om forsknings- og utdanningstermin (pdf) sendes til postmottak@medisin.uio.no, med kopi til instituttleder.
 

Publisert 24. juni 2015 09:39 - Sist endret 5. juni 2020 16:33