Arbeidshelse

Bedriftshelsetjenesten bidrar til å forebygge sykdommer og skader hos ansatte ved UiO.

AKAN, rus

Rådgivning overfor ledere og ansatte

Kontakt

Relatert informasjon

Bistand ved inngåelse av AKAN-kontrakt

Kontakt

Relatert informasjon

Bistand til valg av behandling

Kontakt

Relatert informasjon

Bistand ved akutte hendelser

Råd for å håndtere hendelsene

Kontakt: Bedriftssykepleier Trine Evensen

Relatert informasjon: Beredskap ved UiO

Samtaler med enkeltansatte

Kontakt

Relatert informasjon

Oppfølging av stikkskader (sprøyter etc.)

Kontakt: Bedriftssykepleier Trine Evensen

Målrettede helseundersøkelser basert på risikovurdering

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

Graviditet og arbeidsforhold

Rådgivning til den gravide og enheten

Kontakt

Relatert informasjon

Grønn resept - fysisk aktivitet

Kontakt

Relatert informasjon

Kartlegging av mulig helseskadelig arbeidsmiljø

Målinger

Kontakt: Enhet for BHT (e-post)

Relatert informasjon: HMS  - helse, miljø og sikkerhet (arbeidstilsynet.no)

Undersøkelser

Kontakt: Enhet for BHT (e-post)

Relatert informasjon: HMS  - helse, miljø og sikkerhet (arbeidstilsynet.no)

Kartlegging

Kontakt: Enhet for BHT (e-post)

Relatert informasjon: HMS  - helse, miljø og sikkerhet (arbeidstilsynet.no)

Rådgivning om tiltak

Kontakt: Enhet for BHT (e-post)

Relatert informasjon: HMS  - helse, miljø og sikkerhet (arbeidstilsynet.no)

Målrettede helseundersøkelser

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

Sykefravær

Dialogmøter

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

Tilrettelegging

Kontakt

Relatert informasjon

Funksjonsvurdering på arbeidsplassen

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

Samtaler

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

Kurs i sykefraværsoppfølging

Kontakt

Relatert informasjon

 

Publisert 10. mai 2012 16:28 - Sist endret 7. juli 2020 15:30