English version of this page

Yrkesvaksiner

Enhet for BHT får bestilling på aktuelle grupper som skal vaksineres i årlige handlingsplaner for  enhetenes bruk av BHT tjenester. Enhet for BHT gjennomfører vaksineringen, arbeidsgiver betaler alle utgifter.

Hvorfor?

Arbeidsgiver skal på på grunnlag av en risikovurdering tilby vaksinasjon til sine arbeidstakere.

Ved Universitetet i Oslo har man ansatte som jobber med humant materiale eks blod og blodprodukter, ansatte som jobber med VVS oppgaver, gartnere i park, og ansatte som jobber i felt både i Norge og utenlands som vil omfattes av dette. Aktuelle vaksiner i denne sammenheng er: hepatitt A + B, polio, difteri, tetanus, og TBE.

Vaksinasjonstilbudet til hver person avhenger av:

  • Hvilke typer arbeidsoppgaver den enkelte har
  • Hvilke smittestoffer som kan forekomme i arbeidsmiljøet
  • Grad av smittepress ut fra risikovurdering og kvalitet på andre smitteforebyggende rutiner ved enheten
  • Hvilke vaksiner den enkelte har fått før
  • Arbeidstakerens helsetilstand

Hvordan gjøres dette?

Etter å ha mottatt liste fra arbeidsgiver om hvilke ansatte som er aktuelle i forhold til vaksinasjon, sender BHT et skriftlig tilbud om vaksinasjon til den enkelte ansatte. Det er frivillig for arbeidstaker å ta i mot tilbudet. Berørte arbeidstakere gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere.

Forberedelse ved enheten

Arbeidsgiver  har ansvaret for at det gjennomføres/gis tilbud om vaksiner for universitetets ansatte i nevnte grupper. Bestillinger av vaksinasjon  bør hovedsakelig fremkomme på det årlige bestillingsmøte av BHT-tjenester mellom enhetene og Enhet for BHT.

Publisert 30. juli 2015 13:11 - Sist endret 10. nov. 2021 11:33