English version of this page

Interne rutiner for finansiering ved SV

Rutiner for eksternt finansierte prosjekter og oversikt over andre finansieringskilder for SV.

Andre finansieringsordninger for SV-forskere

Se oversikt over finansieringsordninger for forskermobilitet

Støtte til utvikling av EU-søknader

Les mer om ordningen

Instituttenes lokale retningslinjer

Eksternt finansierte prosjekter

Eksternfinaniserte forskningsprosjekter er en type virksomhet som har blitt viktigere ved SV-fakultetet de senere årene. Fakultetet arbeider for god og målrettet utnyttelse av potensialet for ekstern finansiering. Dette innebærer at ekstern finansiering skal søkes når det kan styrke forskning på områder som fagenhetene og forskerne ønsker å prioritere. Ekstern finansiering stiller også krav til egen finansiering, administrasjon og infrastruktur, og må forankres i instituttledelsen.

Tidsplan

Det er svært viktig å være ute i god tid når du og ditt nettverk skal søke om midler til et prosjekt. På de fleste enhetene ved fakultetet er det egne rutiner som må følges når du skal søke om ekstern finansiering.

Som en rettesnor:

  • Minimum seks uker før søknadsfrist: Prosjektleder melder inn prosjektidé til instituttleder/faglig ledelse og forskningskonsulenten kontaktes.Etter at prosjektideen er godkjent av faglig ledelse skal søknadens budsjett, aktiviteter og partnere videreutvikles. Forskningskonsulenten er prosjektleders kontaktperson og koordinerer arbeidet.
  • En uke før søknadsfrist: Elektronosk søknadsskjema ferdig utfylt med alle vedlegg.
  • Søknad kontrolleres og godkjennes endelig av instituttleder/kontorsjef
  • Merk at EU-søknader trenger langt lengre planleggingstid!

Les mer om ekstern finansierte prosjekter (EFP) ved SV

EFP ved instituttene:

Publisert 24. juli 2015 11:21 - Sist endret 30. jan. 2019 10:11