English version of this page

Kontrakter

Forskningssamarbeid som UiO er involvert i skal være basert på skriftlige kontrakter. Hovedregelen er at UiOs kontraktsmaler skal benyttes, der slike finnes.

Hvilken kontraktsmal som skal benyttes i det enkelte forskningsprosjektet kommer blant annet an på hvordan prosjektet er finansiert.

Forskning finansiert av EU

For EU-prosjekter finansiert under Horisont 2020, benytter UiO DESCA-malen.

Forskning finansiert av Norges forskningsråd

UiOs kontraktsmal og eksempler på avtaler for prosjekter finansiert av Norges forskningsråd.

Forskning finansiert av andre enn EU og Norges forskningsråd

Forskningsprosjektet kategoriseres som enten bidragsprosjekt eller oppdragsprosjekt avhengig av hvordan det er finansiert og organisert.

Bidrag

Et bidragsprosjekt kjennetegnes ved at:

  • UiO skal samarbeide med ekstern part og prosjektet er balansert med hensyn til hva partene skal bidra med.

Gå til kontraktsmaler for bidragsprosjekter

Oppdrag

Et oppdragsprosjekt kjennetegnes ved at:

  • UiO skal utføre forskning for en oppdragsgiver hvor det er klare krav til UiOs leveranse.
  • Oppdragsgiver har rett til blant annet å endre prosjektet, rett til å reklamere og rett til å avbestille.

Gå til kontraktsmal for oppdragsprosjekter

Andre kontrakter

  • Intensjonsavtale
  • Rammeavtale
  • Konfidensialitetsavtale
  • Material Transfer Agreement, MTA
  • Gaver

Immaterialrettsutvalget

Immaterialrettsutvalget ved UiO skal sikre en god håndtering av spesielle utfordringer knyttet til kommersiell og ikke-kommersiell bruk og utnyttelse av forskningsresultater ved UiO. Utvalget skal ha en sammensetning som sikrer uavhengighet i forhold til UiO så vel som de ansatte.

Avtaler mellom UiO og OUS

Krav om avtaler i forskningssamarbeid mellom UiO og Oslo universitetssykehus.