Lagring og håndtering av forskningsdata

Det er forskerens ansvar å sikre at forskningdata håndteres og oppbevares iht lovverket. Forsker er selv ansvarlig for å innhente evt nødvendige tillatelser ved behov fra REK, NSD eller andre instanser.

Nyttige lenker

Publisert 11. mai 2017 13:49 - Sist endret 10. jan. 2019 14:45