Brukerveiledning for OrgReg

I nytt økonomi- og lønnsystem per 1. mai 2021 er stedkoder blitt erstattet av nye koder og IDer. Registeret OrgReg gjør det mulig å sammenstille data på tvers av systemer og perioder. Registeret er primært laget for at UiOs systemer kan slå opp i det. Denne veiledningen hjelper deg å finne fram til enheters OrgID som du trenger til ulike skjema  

 • Logg på OrgReg med ditt UiO brukernavn og passord.
 • Trykk på feltet med dagens dato øverst til venstre i hovedruten [1].
 • Du får du opp en liste med UiO-enheter i tilsynelatende vilkårlig rekkefølge. For å kunne sortere og filtrere listen, last den ned som excel-fil ved å trykke på den blå knappen med svart pil øverst til høyre [2].

Bildet kan inneholde: font, materiell eiendom, skjermbilde, parallell, teknologi.

 • Ved registrering av IT-tilganger skal det oppgis OrgID som du finner i kolonnen I: dfo_org_id@dfo_sap.
  Eksempel: Verdien dfo_org_id@dfo_sap for Det humanistiske fakultet er 10016891.
 • Oversikt over relevante data som kan slås opp i OrgReg:
    Kolonne Navn Eksempel HF
  OrgID I dfo_org_id@dfo_sap 10016891
  Koststed H cost_center@dfo_sap

  14000000

  Historisk koststed L legacy_cost_center@sapuio

  140000

  Historisk stedkode M legacy_stedkode@sapuio 140000
  Historisk OrgID N org_id@sapuio 1000046
  OrgID test K dfo_org_id@dfo_sap-9902

  10000582

Publisert 23. juni 2021 15:20 - Sist endret 28. juni 2021 08:19