Anmodning om økning av stillingsprosent

Type N
Tittel i ePhorte Anmodning om økning av stillingsprosent
Avsender Enhet
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef  
Personalkonsulent  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding

Økning av stillingsprosent krever ny arbeidsavtale.

Dersom økningen bare gjelder bare for en kort periode eller en spesifikk oppgave kan det være et alternativ at vedkommende registrerer tilleggstimer til utbetaling i HR-portalen (koden ekstrat. til utbet. deltid).

Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 9. juli 2012 10:56 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42