Forenklet innstilling

Type N/X
Tittel i ePhorte Forenklet innstilling
Avsender Nærmeste leder for stillingen
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Kontorsjef Godkjenner forenklet innstilling
Personalkonsulent  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding

Stillinger med ansettelsestid over 6 måneder skal som hovedregel kunngjøres. Unntak fra kunngjøring krever hjemmel (se også Anmodning om ansettelse uten kunngjøring). 

Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 13. mars 2012 14:04 - Sist endret 11. feb. 2020 14:25