Melding om dødsfall

Type X
Tittel i ePhorte Melding om dødsfall
Avsender Personalkonsulent
Mottaker  
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

Oversender til lønnsgruppen

Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

3.5 melding-dødsfall.doc

Merknad til saksbehanding
Personalkonsulent eller leder fyller ut fratredelsesskjema, som signeres av leder med BDM sendes til Seksjon for lønn på vanlig måte. Ved dødsfall utbetales lønn til og med den måneden arbeidstakeren dør,  jf. HTA § 9 pkt. 7 (lovdata.no).
 
For mer informasjon, se nettside: Når en ansatt dør
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 15. juni 2015 09:57 - Sist endret 23. okt. 2020 13:30