Permisjon uten lønn ved arbeidsavklaringspenger fra NAV

Type U
Tittel i ePhorte Permisjon uten lønn ved arbeidsavklaringspenger fra NAV
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner
  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

5.3 midlufør-nav.doc

Merknad til saksbehanding

Uføregrad 50% eller høyere samordnet med arbeids- og avklaringspenger fra NAV.

Ved delvis permisjon skal gjeldende arbeidsplan beholdes. Endring av arbeidsplan skal ikke sendes inn.

NB: Begrepet "arbeidsavklaringspenger fra NAV" er å betrakte som sensitivt og skjermes i tittelen på journalposten.

NB: Når den ansatte mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV har vedkommende ikke rettigheter til lønn ved sykdom utover uføregraden. Ved sykemelding utover uføregrad stoppes lønn (se Stopp av lønn i arbeidsavklaringsperioden).

Kontroll i SAPUiO Infotype 2001

 

Publisert 19. apr. 2011 11:15 - Sist endret 2. mars 2020 19:48