Opprette en personpresentasjon

Det er nettredaktør på den enkelte enhet som oppretter personpresentasjoner.

Om malen

Malen oppretter en mappe med en index-fil som automatisk henter personopplysninger som er registert i UiOs lønns- og personalsystem SAP (med midlertidig mulighet for overstyring). Vitenskapelig ansatte kan automatisk få vist frem sine opptil 500 siste arbeider registrert i Cristin.

Slik oppretter du en personpresentasjon

  1. Innhent opplysninger om personen, minimum navn, brukernavn og bilde. Hvis du skal opprette en komplett presentasjon, trenger du informasjon om alle feltene som skal fylles ut. I LOS følger vi denne rutinen for personpresentasjoner, noe som kanskje også kan fungere på andre enheter.
  2. Formater personens hoved- og evt. pressebilde til bildestørrelse for personpresentasjoner.
  3. Gå til mappen der presentasjonen skal opprettes, for eksempel www.hf.uio.no/ikos/personer/vit for en vitenskapelig ansatt på IKOS eller www.hf.uio.no/ikos/personer/adm for en teknisk-administrativ ansatt på IKOS.

 

  1. Opprett en ny mappe og velg mappetype Person-adm eller Person-vitenskapelig.
    • Skriv inn personens fulle navn i Tittel-feltet. Husk at det er dette som vises som menypunkt i venstremargen, så ikke skriv brukernavn her.
    • Skriv inn personens brukernavn i Mappenavn-feltet. Velg Opprett.

 

  1. Velg fanen Innhold i mappen, klikk på filen index.html og velg Rediger. Fyll inn personens brukernavn i feltet Brukernavn og sørg for at Primære kontaktopplysninger er satt til "Ja". Da hentes personens kontaktinformajson automatisk fra UiOs lønns- og personalsystem (SAP). Merk: Alternativet "Nei" skal ikke brukes. Om personen gir tilbakemelding på feil i opplysningene, kan du henvise til kontaktpunktene for å endre personopplysninger. Personen fyller selv inn de andre kontaktopplysningene, som: besøksadresse, rom, treffetider og mobilnummer.

  2. Gjenta dette for den engelske versjonen av personpresentasjonen. Krysslenking mellom norsk og engelsk versjon vil skje automatisk.

Redigering av personpresentasjoner

Publisert 30. apr. 2014 18:43 - Sist endret 23. jan. 2018 17:03