Grafisk profil, maler og trykksaker

Ny designmanual for både trykk og digitale flater er gjeldende fra januar 2022. Designmanual med retningslinjer for visuell profil.

UiO-bakgrunner til videomøter i Zoom, Teams og andre programmer.

Logo og designmanual