Kartlegging av status etter forrige prosjektgjennomføring

Kartlegging av status - hva har skjedd siden forrige prosjektgjennomføring? Ble presentert på styringsgruppemøte 1.

Konsekvenser av GDPR

Etter GDPR er UiO selvstendig ansvarlig for personvernet i både forskning og administrasjon.

NSD

UiO benytter NSDs tjenester for vurdering av personvernet i prosjekter, men UiO er juridisk ansvarlig.

DPIA

UiO er ansvarlig for vurdering av personvernkonsekvenser. UiO benytter også her NSDs tjenester.

REK

Forhåndsgodkjenningen fra REK er kun en godkjenning av det forskningsetiske i prosjektet. UiO må i tillegg godkjenne behandlingsgrunnlaget for personopplysninger

Annet som er nytt

Datahåndteringsplaner
Eget prosjekt for dette på UiO.

Økonomisk prosjektadministrasjon
Prosjekt for prosjektøkonomi og administrasjon (BOTT) jobber med å få på plass et slags system for hvordan man kan holde oversikt over prosjektøkonomien.

Biobanker
Se notat om biobanker

ProsjektID
UNIT planlegger å få på plass en nasjonal ID i løpet av 2019

Publisert 22. mars 2019 10:04 - Sist endret 9. sep. 2019 12:45