Veiledninger

Sist endret 24. mai 2013 15:23 av Marte Holhjem

Her finner du informasjon om hva som må gjøres før AURA kan tas i bruk og hvordan. (Kun for enheter hvor det er avklart at AURA skal tas i bruk).

Sist endret 9. okt. 2015 17:46 av root@localhost

Undervisning og administrasjon utført av alle vitenskapelig ansatte ved din enhet og alle som får bilagslønn skal registreres i AURA. Forskning registreres ikke, kun frikjøp til forskningsprosjekter. Alle personer som har undervisningsplinkt skal være registrert i AURA.