AURA - verktøy for ressursstyring- og planlegging

AURA er et verktøy for registrering av undervisningsplikt for vitenskapelig ansatte, samt generering av kontrakter og bilag for eksterne ressurser. Det gir også støtte til planlegging og rapportering.

Veiledninger

Andre veiledninger finner du inne i AURA under menyvalget "Hjelp".

Interndokumentasjon

Lukket område for AURA koordineringsgruppe og AURA-rådet.