Felles bruk

Målet er at formen med formuleringer og begreper vi bruker er gjenkjennelig på tvers.

Begreper

 • Emneerstatning
  Et emne kan erstatte er annet, vi bruker ikke begrepet "fritak" her.
 • "Fritak" brukes i forbindelse med forkunnskapskrav, når våre emner har krav om 
 • Overlapp
  Hvis nødvendig kan det stå i vurderingen hvor mange studiepoeng et eksternt emne overlapper med et UiO-emne. 
 • Obligatoriske emner
 • Frie emner

Unngå forkortelser

Skriv ord helt ut, f.eks "studiepoeng" og "Examen philosophicum"

Anmodning fra fakultet til institutt

 • Bruk N-notat.
 • I søknaden kommer det frem hva søker ønsker, men i en anmodning fra fakultet til institutt  vil det stå eventuelle klargjøringer eller tilleggsopplysninger som ikke kommer frem av søknaden.  

Svar på anmodning

 • Bruk N-notat.
 • Svaret skal kunne settes rett inn i vedtaksbrev og ikke trenge en omskriving eller tolkning.

Oppbygging til vedtaksbrev

Et svar på en godkjenningssøknad er et enkeltvedtak, dvs.  ”et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer”. Formelle krav til selve vedtaket:

 • Enkeltvedtak skal være skriftelige, jf. Forvaltningsloven § 23.
 • Enkeltvedtak skal begrunnes, jf Forvaltningsloven § 24.
 • Det er klagerett, innen 3 uker, jf Forvaltningsloven § 28 og 29

Tittel

Bruk arkivtitler for ePhorte

Intro

Det skal stå hva søknaden gjelder. 

Vurdering og vedtak

 • Hvilken vurdering er gjort og hva er konklusjon. 
 • Vedtak skal være tydelig og ikke til å misforståes.
 • Ikke ha med mer informasjon enn nødvendig. 

Klagerett

 • Viser til Forvaltningsloven med tidsfrist og hvor klagen skal sendes.

Kontaktpunkter

Publisert 19. mars 2019 13:39 - Sist endret 5. des. 2019 15:10