Godkjenning av utdanning - under utforming

Maler

Her vil det komme felles maler for de vanligste notater og brev.
En arbeidsgruppe er i gang (plan å være klart til juni 2019) med å lage felles maler for:

  • Vedtakssbrev institutt - søker (norsk)
  • Vedtaksbrev fakultetet- søker (internasjonal)
  • Svar på anmodning institutt - fakultetet (internasjonal)

Notater etter en gjennomgang av dagens maler:

Tanker om utforming av svar for godkjenningssaker

Notater for maler for de mest vanlige brev og notater.

Maler - utenlandsk utdanning

Tittel journalposter fra arkiv
Rutine_for_arkivering_ av_innpassing_-_Utveksling_-_Utenlandsk_utdanning
Rutine_for_arkivering_ av_innpassing - Norsk

Tips og triks

Referat møter