Viktige datoer og frister

Se også egen oversikt for Internasjonalisering

For viktige datoer og frister for de andre fakultetene ved Universitetet i Oslo, se denne siden.

Vår 2021

4. januar: offisiell startdato for vårsemesteret

x. januar: frist for å melde seg til utsatt og ny eksamen

7. januar: frist for å melde seg til emner i programopptaket

slutten av x. januar: tid og sted for utsatt/ny eksamen kommer i Studentweb

xx. januar: start enkeltemneopptak til emner i kultur, språk og samfunnsfag med ledig plass

Senest 11. januar: svar på undervisningsopptaket publiseres for studenter på MN

midten av januar: studenter får vite dersom et emne endres fra skriftlig utsatt/ny eksamen til muntlig

11. januar: oppstart undervisning

12. januar: start enkeltemneopptak til emner i realfag med ledig plass

xx. januar: utsatt og ny skriftlig eksamen

1. februar: frist for:

 • betaling av semesteravgift, SAIH-tierne og Kopinor-avgift
 • melding til undervisning og eksamen
 • registrering/lagring av utdanningsplan i Studentweb
 • søke om tilrettelegging ved eksamen
 • søke om utsatt studiestart
 • henvendelse for eksamensoppgaver på engelsk (rettes til det aktuelle instituttet)
 • henvendelse for bruk av ordbok på eksamen (rettes til det aktuelle instituttet)

1. februar: Søknadsweb åpner for å søke opptak til masterprogram med start i august, både norske og internasjonale søkere fra EU\EEA

1. februar: Samordna opptak åpner for søknad til lavere grads studier (bachelor, 5-årig master og årsenhet).

15. februar: frist for å søke utveksling til høstsemesteret

slutten av februar: gradfangst bachelorgrader for de som var ferdig i høstsemesteret 

1. mars: søknadsfrist EU-søkere/tidligsvar til masterprogram

mars: rydding i bachelorstudenters utdanningsplaner for å klargjøre til gradfangst.

x. mars: e-post til innreisende utvekslingsstudenter fra høsten om hvilke emner de vi vil ta.

midten av mars: produksjon av bachelorvitnemål for de som var ferdige i høstsemesteret

xx. - xx. mars: midtveiseksamen

15. april: mastersøkere ordinær: søknadsfrist

15. april: søkere grunnstudier ordinær: søknadsfrist Samordna opptak

xx. april: mastersøkere INT: tilbud og avslag sendes ut

xx. april: e-post til bachelorstudenter som ligger ann til å oppnå en bachelorgrad.

xx. april: mastersøkere EU og tidlig-svar: tilbud sendes ut

1. mai:  frist for å søke forhåndsgodkjenning for de som skal på utveksling til høsten

1. mai: frist innreisende utvekslingsstudenter om tilbakemelding på emneønsker. 

x. mai: e-post til innreisende utvekslingsstudenter med info om prosessen for oppmelding til emner.

x. mai: frist for at bachelorprogramstudenter som blir ferdig med grad i vårsemesteret må gi beskjed til sitt institutt om endringer i utdanningsplan

slutten av mai: publisering av semestersider for høsten

1. juni: frist for å søke innpassingsopptak til bachelorprogrammer med ledig plass fra august 

1. juni: frist for å søke forhåndsgodkjenning til høsten for de som skal på utveksling

x. juni: Studentweb åpner for oppmelding til emner i høstsemesteret for programstudenter. Merk at bachelorstudentar på MN er forhåndsoppmeldt til undervisning i obligatoriske emner de to første semestrene, med unntak av IFI som kun forhåndsoppmelder studenter til 1. semester).

15. juni: Søknadsweb åpner for søknader om å bli enkeltemnestudent i høstsemesteret

15. juni: Søknadsweb åpner for å søke hospitantstatus til ph.d.-emner i realfag i høstsemesteret

11. juni: offisiell sluttdato for semesteret

xx. juni: start med å sende e-post til studenter som har rett til å ta utsatt eller ny eksamen

xx. juni: sensurfrist for instituttene

xx. juni: 1. gradfangst bachelorgrader 

30. juni: Frist for søknad om planlagt permisjon, studier ved MN

30. juni: Frist for søknad om deltidsopplegg ved MN

1. juli: frist for ettersending/opplasting av dokumentasjon for de som har søkt opptak ved andre læresteder.

x. juli: mastersøkere ordinær: svar på søknad

xx. juli: mastersøkere ordinær:svarfrist

20. juli: samordna opptak publiseres (bachelorprogrammer, årsenhet og farmasi)

Høst 2020

begynnelsen av august: plan klar for utsatt og ny skriftlig eksamen, studenter ser dette i Studentweb.

begynnelsen av august: frist for å melde seg til utsatt/ny eksamen

tidlig august: eHMS åpner

3. august: frist for å søke om å bli enkeltemnstudent

3. august: søknadsfrist om hospitantstatus for PhD-studenter ved andre læresteder

10. august: offisiell startdato for høstsemesteret

10. august: studiestart nye studenter m/ infomøte og fadderuke

13. august: frist for å søke undervisningsopptak for programstudenter (MN)

senest 17. august: svar på undervisningsopptaket publiseres for programstudenter (MN)

xx augustutsatt og ny skriftlig eksamen

17. august: undervisningen starter

18. august: start enkeltemneopptak

xx. august: Infomøte for studenter som vil reise på utveksling i vårsemesteret.

begynnelsen av september: 2. gradfangst av de som har oppnådd bachelorgrad på våren inkl. resultat fra utsatt og ny eksamen.

begynnelsen av september: Epost sendes til studenter som oppfylte krav til bachelorgrad på våren.

1. september: frist for:

 • betaling av semesteravgift, SAIH-tierne og Kopinor-avgift
 • melding til undervisning og eksamen
 • registrering/lagring av utdanningsplan i Studentweb
 • søke om tilrettelegging ved eksamen
 • søke om utsatt studiestart
 • henvendelse for eksamensoppgaver på engelsk (rettes til det aktuelle instituttet)
 • henvendelse for bruk av ordbok på eksamen (rettes til det aktuelle instituttet)

15. september: frist for å søke utveksling til vårsemesteret

xx oktober: midttermineksamen?

15. oktober: søknadsfrist for opptak til masterprogram med start på våren.

15. oktober: Søknadsfrist Grunderskolen

15. oktoberÅpent for søknad internasjonale selvfinansierende masterstudenter (SFM)

midten oktober: produksjon av bachelorvitnemål for de som var ferdige på våren

1. november: frist for å søke forhåndsgodkjenning til våren for de som skal på utveksling

15. november: Søknadsweb åpner for søknad om å bli enkeltemnestudent på våren.

15. november: Søknadsweb åpner for å søke hospitantstatus til ph.d.-emner i realfag på våren.

xx. november: Søknadsweb åpner for innpassingsopptak på våren.

xx. november: publisering av semestersider for våren.

1. desember: frist for å søke innpassingsopptak til bachelorprogrammer med ledig plass fra januar 

1. desemberSøknadsfrist internasjonale selvfinansierende masterstudenter (SFM)

begynnelsen av desember: Studentweb åpner for oppmelding til emner i vårsemesteret. Merk at bachelorstudentar på MN er forhåndsplasserte på undervisning i obligatoriske emner de to første semestrene, med unntak av IFI som kun forhåndsoppmelder til 1. semester).

xx. desember: publisering av innpassingsopptak i Søknadsweb

15. desember: søknadsfrist enkeltemner og hospitantstatus for våren

ca. 20. desember: e-post til studenter om utsatt og ny skriftlig eksamen i januar og Studentweb åpner for oppmelding

18. desember: offisiell sluttdato for høstsemesteret

31. desember: Frist for søknad om deltidsopplegg ved MN (gjelder bare visse studier)

31. desember: Frist for søknad om planlagt permisjon, studier ved MN

Vår 2020

2. januar: offisiell startdato for vårsemesteret

8. januar: frist for å melde seg til utsatt og ny eksamen

9. januar: frist for å melde seg til emner i programopptaket

slutten av 9. januar: tid og sted for utsatt/ny eksamen kommer i Studentweb

10. januar: start enkeltemneopptak til emner i kultur, språk og samfunnsfag med ledig plass

Senest 12. januar: svar på undervisningsopptaket publiseres for studenter på MN

midten av januar: studenter får vite dersom et emne endres fra skriftlig utsatt/ny eksamen til muntlig

13. januar: oppstart undervisning

14. januar: start enkeltemneopptak til emner i realfag med ledig plass

17. + 20.-22. januar: utsatt og ny skriftlig eksamen

1. februar: frist for:

 • betaling av semesteravgift, SAIH-tierne og Kopinor-avgift
 • melding til undervisning og eksamen
 • registrering/lagring av utdanningsplan i Studentweb
 • søke om tilrettelegging ved eksamen
 • søke om utsatt studiestart
 • henvendelse for eksamensoppgaver på engelsk (rettes til det aktuelle instituttet)
 • henvendelse for bruk av ordbok på eksamen (rettes til det aktuelle instituttet)

1. februar: Søknadsweb åpner for å søke opptak til masterprogram med start i august, både norske og internasjonale søkere fra EU\EEA

1. februar: Samordna opptak åpner for søknad til lavere grads studier (bachelor, 5-årig master og årsenhet).

15. februar: frist for å søke utveksling til høstsemesteret

slutten av februar: gradfangst bachelorgrader for de som var ferdig høst 2019 

1. mars: søknadsfrist EU-søkere/tidligsvar til masterprogram

mars: rydding i bachelorstudenters utdanningsplaner for å klargjøre til gradfangst.

x. mars: e-post til innreisende utvekslingsstudenter fra høst 2020 om hvilke emner de vi vil ta.

midten av mars: produksjon av bachelorvitnemål for de som var ferdige høsten 2019

16. - 20. mars: midtveiseksamen

15. april: mastersøkere ordinær: søknadsfrist

15. april: søkere grunnstudier ordinær: søknadsfrist Samordna opptak

21. april: mastersøkere INT: tilbud og avslag sendes ut

22. april: e-post til bachelorstudenter som ligger ann til å oppnå en bachelorgrad.

30. april: mastersøkere EU og tidlig-svar: tilbud sendes ut

1. mai:  frist for å søke forhåndsgodkjenning for de som skal på utveksling til høsten 2020

1. mai: frist innreisende utvekslingsstudenter om tilbakemelding på emneønsker. 

x. mai: e-post til innreisende utvekslingsstudenter med info om prosessen for oppmelding til emner.

8. mai: frist for at bachelorprogramstudenter som blir ferdig med grad vår 2020 må gi beskjed til sitt institutt om endringer i utdanningsplan

slutten av mai: publisering av semestersider for høst 2020

1. juni: frist for å søke innpassingsopptak til bachelorprogrammer med ledig plass fra august 2020

1. juni: frist for å søke forhåndsgodkjenning til høsten 2020 for de som skal på utveksling

8. juni: semestersider publiseres

10. juni: Studentweb åpner for oppmelding til emner i høstsemesteret 2020 for programstudenter. Merk at bachelorstudentar på MN er forhåndsoppmeldt til undervisning i obligatoriske emner de to første semestrene, med unntak av IFI som kun forhåndsoppmelder studenter til 1. semester).

12. juni: offisiell sluttdato for semesteret

15. juni: Søknadsweb åpner for søknader om å bli enkeltemnestudent  høsten 2020

15. juni: Søknadsweb åpner for å søke hospitantstatus til ph.d.-emner i realfag høsten 2020

xx. juni: start med å sende e-post til studenter som har rett til å ta utsatt eller ny eksamen

xx. juni: sensurfrist for instituttene

xx. juni: 1. gradfangst bachelorgrader 

30. juni: Frist for søknad om planlagt permisjon, studier ved MN

30. juni: Frist for søknad om deltidsopplegg ved MN

1. juli: frist for ettersending/opplasting av dokumentasjon for de som har søkt opptak ved andre læresteder.

8. juli: mastersøkere ordinær: svar på søknad

15. juli: mastersøkere ordinær:svarfrist

20. juli: samordna opptak publiseres (bachelorprogrammer, årsenhet og farmasi)

Høst 2019

1. august: frist for å søke om å bli enkeltemnstudent

1. august: søknadsfrist om hospitantstatus for PhD-studenter ved andre læresteder

4. august: frist for å melde seg til utsatt/ny eksamen

tidlig august: eHMS åpner

6. august: plan klar for utsatt og ny skriftlig eksamen, studenter ser dette i Studentweb.

12. august: offisiell startdato for høstsemesteret

13. august: Start for søknad om undervisningsopptak for studenter som får opptak til studieprogram (nye studenter)

12. august: studiestart nye studenter m/ infomøte og fadderuke

15. august: frist for programstudenter til å søke plass på emner

15. og 16. august: utsatt og ny skriftlig eksamen

Senest 19. august: svar på undervisningsopptaket publiseres for studenter på MN

19. august: undervisningen starter

20. august: start enkeltemneopptak

xx. august: Infomøte for studenter som vil reise på utveksling i vårsemesteret.

begynnelsen av september: 2. gradfangst av de som har oppnådd bachelorgrad våren 2019 inkl. resultat fra utsatt og ny eksamen.

begynnelsen av september: E-post sendes til studenter som oppfylte krav til bachelorgrad på våren.

1. september: frist for:

 • betaling av semesteravgift, SAIH-tierne og Kopinor-avgift
 • melding til undervisning og eksamen
 • registrering/lagring av utdanningsplan i Studentweb
 • søke om tilrettelegging ved eksamen
 • søke om utsatt studiestart
 • henvendelse for eksamensoppgaver på engelsk (rettes til det aktuelle instituttet)
 • henvendelse for bruk av ordbok på eksamen (rettes til det aktuelle instituttet)

15. september: frist for å søke utveksling til vårsemesteret

7. - 11. oktober: midttermineksamen

15. oktober: søknadsfrist for opptak til masterprogram med start våren 2020.

15. oktober: Søknadsfrist Grunderskolen

15. oktober: Åpent for søknad internasjonale selvfinansierende masterstudenter (SFM)

midten oktober: produksjon av bachelorvitnemål for de som var ferdige våren 2019

1. november: frist for å søke forhåndsgodkjenning til våren 2020 for de som skal på utveksling

15. november: Søknadsweb åpner for søknad om å bli enkeltemnestudent våren 2020.

15. november: Søknadsweb åpner for å søke hospitantstatus til ph.d.-emner i realfag våren 2020.

16. november: Søknadsweb åpner for innpassingsopptak våren 2020.

25. november: publisering av semestersider for våren 2020.

1. desember: frist for å søke innpassingsopptak til bachelorprogrammer med ledig plass fra januar 2020

1. desember: Søknadsfrist internasjonale selvfinansierende masterstudenter (SFM)

4. desember: Studentweb åpner for oppmelding til emner i vårsemesteret 2020. Merk at bachelorstudentar på MN er forhåndsplasserte på undervisning i obligatoriske emner de to første semestrene, med unntak av IFI som kun forhåndsoppmelder til 1. semester).

12. desember: publisering av innpassingsopptak i Søknadsweb

15. desember: søknadsfrist enkeltemner og hospitantstatus for vår 2020

ca. 20. desember: e-post til studenter om utsatt og ny skriftlig eksamen i januar 2020 og Studentweb åpner for oppmelding

20. desember: offisiell sluttdato for høstsemesteret

31. desember: Frist for søknad om deltidsopplegg ved MN (gjelder bare visse studier)

31. desember: Frist for søknad om planlagt permisjon, studier ved MN

Vår 2019

2. januar: offisiell startdato for vårsemesteret

3. januar: søknadsfrist enkeltemner og hospitantstatus

10. januar: frist for å melde seg til emner i programopptaket

11. januar: start enkeltemneopptak til emner i kultur, språk og samfunnsfag med ledig plass

Senest 13. januar: svar på undervisningsopptaket publiseres for studenter på MN

13. januar: frist for å melde seg til utsatt og ny skriftlig eksamen

midten av januar:: studenter får vite dersom et emne endres fra skriftlig utsatt/ny eksamen til muntlig

fra 14. januar: tid og sted for utsatt/ny eksamen kommer i Studentweb

14. januar: oppstart undervisning

15. januar: start enkeltemneopptak til emner i realfag med ledig plass

22.-25. januar: utsatt og ny skriftlig eksamen

1. februar: frist for:

 • betaling av semesteravgift, SAIH-tierne og Kopinor-avgift
 • melding til undervisning og eksamen
 • registrering/lagring av utdanningsplan i Studentweb
 • søke om tilrettelegging ved eksamen
 • søke om utsatt studiestart
 • henvendelse for eksamensoppgaver på engelsk (rettes til det aktuelle instituttet)
 • henvendelse for bruk av ordbok på eksamen (rettes til det aktuelle instituttet)

1. februar: Søknadsweb åpner for å søke opptak til masterprogram med start i august, både norske og internasjonale søkere fra EU\EEA

1. februar: Samordna opptak åpner for søknad til lavere grads studier (bachelor, 5-årig master og årsenhet).

15. februar: frist for å søke utveksling til høstsemesteret

slutten av februar: gradfangst bachelorgrader for de som var ferdig høst 2018 

1. mars: søkandsfrist EU-søkere/tidligsvar til masterprogram

mars: rydding i bachelorstudenters utdanningsplaner for å klargjøre til gradfangst.

6. mars: e-post til innreisende utvekslingsstudenter fra høst 2019 om hvilke emner de vi vil ta.

midten av mars: produksjon av bachelorvitnemål for de som var ferdige høsten 2018

25. - 29. mars: midtveiseksamen

15. april: søknadsfrist ordinære søkere til grunnstudier via Samordna opptak, og til masterprogram høsten 2019

april: e-post til bachelorstudenter som ligger ann til å oppnå en bachelorgrad.

1. mai:  frist for å søke forhåndsgodkjenning for de som skal på utveksling til høsten 2019

1. mai: frist innreisende utvekslingsstudenter om tilbakemelding på emneønsker. 

9. mai: e-post til innreisende utvekslingsstudenter med info om prosessen for oppmelding til emner.

1. juni: frist for å søke innpassingsopptak til bachelorprogrammer med ledig plass fra august 2019

1. juni: frist for å søke forhåndsgodkjenning til høsten 2019 for de som skal på utveksling

1. juni: Studentweb åpner for oppmelding til emner i høstsemesteret 2019 for programstudenter. Merk at bachelorstudentar på MN er forhåndsoppmeldt til undervisning i obligatoriske emner de to første semestrene, med unntak av IFI som kun forhåndsoppmelder studenter til 1. semester).

17. juni: Søknadsweb åpner for søknader om å bli enkeltemnestudent  høsten 2019

17. juni: Søknadsweb åpner for å søke hospitantstatus til ph.d.-emner i realfag høsten 2019

14. juni: offisiell sluttdato for semesteret

25. juni: start med å sende e-post til studenter som har rett til å ta utsatt eller ny eksamen

27. juni: sensurfrist for instituttene

28. juni: 1. gradfangst bachelorgrader 

30. juni: Frist for søknad om planlagt permisjon, studier ved MN

30. juni: Frist for søknad om deltidsopplegg ved MN

1. juli: frist for ettersending/opplasting av dokumentasjon for de som har søkt opptak ved andre læresteder.

5. juli: svar på masteropptaket publiseres

14. juli: master svarfrist

20. juli: samordna opptak publiseres (bachelorprogrammer, årsenhet og farmasi)

Publisert 1. sep. 2017 13:10 - Sist endret 2. juni 2020 10:34