Saksbehandlere

Matematisk institutt (13)

 
Master (Fluidmekanikk, Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse)

Annika Rigenholt, annikap

MAEC bachelor Biljana Dragisic, biljand
MAMI/MIT bachelor Elisabeth Giil, elisagiil (Vikar for Helena Båserud Mathisen, helenabm studieåret 2020/2021)
Generelle godkjenningssaker, master (Matematikk, Data Science) Paul Aleksander Maugesten, paulamau
   

Institutt for biovitenskap (29)Institutt for biovitenskap (29)Institutt for biovitenskap (29)

 
Biologi / Utveksling (alle bachelor og master) My Hanh Tu, myht
Molekylær / Biovitenskap bachelor Martine Myrsveen Pedersen, martin9
Biologi / Biovitenskap master (biomangfold, marinbio, toksikologi, øko+evo) Kyrre Grøtan, kyrregr
Master MolekylærMolekylær / Biovitenskap master (Cellebio, genetikk+utvikling, molekylærbio) Torill Rørtveit, trortvei
   

Kjemisk institutt (12)

 
Norsk utdanning Kirsti Dalseth, kirstid
Utenlandsk utdanning Christian Thorn, chrthorn
   

Institutt for informatikk (5)

 
Bachelor og master 2-årig, inkl. Entreprenørskap Kristin Broch Eliassen, krishbr
IT og ledelse Thomas Bertelsen, thomber
   

Institutt for geofag (22)

 
Bachelor  Marie Berstad, marieber
Geofag master Karl Johan Ullavik Bakken, kjbakken
   

Fysisk institutt (4)

 
FA/FAM bachelor Grete Stavik-Døvle, gretsta
EIT/ELDAT bachelor og master Espen Murtnes, espenmur
Fysikk master Grete Stavik-Døvle, gretsta
Computational Science master Espen Murtnes, espenmur
   

Institutt for teoretisk astrofysikk (3)

 
Alle saker Lill Kristin Theodorsen, lillt
   

Institutt for teknologisystemer (3)

 
Alle saker Kaja Mosserud-Haavardsholm, kajaem
   

Farmasøytisk institutt, sendes direkte fra arkiv (2)

 
2.avd og jevngodkandidater (masterdelen)

Øystein Gjermshusengen, oystgjer

1. avd.(bachelordelen) Nina Woldene, ninawol
Andre saker (eksamen) Tom Caspersen, tomca
   

Fakultetet

 
Norsk utdanning (fordeler og saksbehandler) Ingrid Sand, ingsand
Utenlandsk utdanning (fordeler og saksbehandler) Anne Aaen-Stockdale, anneasto

 

Publisert 8. nov. 2018 12:51 - Sist endret 30. juni 2020 08:26