Saksbehandlere

Matematisk institutt (13)

 
Master

Annika Rigenholt, annikap

MAEC bachelor Biljana Dragisic, biljand
MAMI/MIT bachelor Paul Aleksander Maugesten, paulamau
   

Institutt for biovitenskap (29)Institutt for biovitenskap (29)Institutt for biovitenskap (29)

 
Biologi / Utveksling (alle bachelor og master) My Hanh Tu, myht
Molekylær / Biovitenskap bachelor Martine Myrsveen Pedersen, martin9
Biologi / Biovitenskap master (biomangfold, marinbio, toksikologi, øko+evo) Kyrre Grøtan, kyrregr
Master MolekylærMolekylær / Biovitenskap master (Cellebio, genetikk+utvikling, molekylærbio) Torill Rørtveit, trortvei
   

Kjemisk institutt (12)

 
Alle saker Kirsti Dalseth, kirstid
   

Institutt for informatikk (5)

 
Alle saker inkl. Entreprenørskap Kristin Broch Eliassen, krishbr
   

Institutt for geofag (22)

 
Alle saker Marie Berstad, marieber
   

Fysisk institutt (4)

 
FA/FAM bachelor Grete Stavik-Døvle, gretsta
EIT/ELDAT bachelor og master Espen Murtnes, espenmur
Fysikk master Grete Stavik-Døvle, gretsta
Computational Science master Espen Murtnes, espenmur
   

Institutt for teoretisk astrofysikk (3)

 
Alle saker Lill Kristin Theodorsen, lillt
   

Institutt for teknologisystemer (30)

 
Alle saker Kaja Mosserud-Haavardsholm, kajaem
   

Farmasøytisk institutt, sendes direkte fra arkiv (2)

 
2.avd og jevngodkandidater (masterdelen)

Øystein Gjermshusengen, oystgjer

1. avd.(bachelordelen) Nina Woldene, ninawol
Andre saker (eksamen) Tom Caspersen, tomca
   

Fakultetet

 
Norsk utdanning (fordeler og saksbehandler) Ingrid Sand, ingsand
Utenlandsk utdanning (fordeler og saksbehandler) Anne Aaen-Stockdale, anneasto

 

Publisert 8. nov. 2018 12:51 - Sist endret 10. des. 2019 20:20