Bemanningsplan vårsemesteret 2012

Laboratorieundervisning, grunnemner

 

Emnekode

Emnenavn Tittel Ansvarlig
FYS1000 Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin   T.S. Tveter
FYS2150 Eksperimentalfysikk   D. K. Dysthe
FYS2150L Eksperimenter i fysikkundervisningen   D. K. Dysthe, C. Angell
    Lab.veiledere T.S. Tveter, D.K. Dysthe, C.A. Lütken, P.E. Sandholt, E. Monakov, H. Pécseli, G. Girma, M. Blankenhorn (innleid), L. J. Aamodt (innleid)

 

Bacheloremner

Emnekode Emnenavn Oppgave Ansvarlig
FYS1000 Fysikk - basisfag for naturvitenskap og medisin Foreleser

C. W. Tellefsen

    Regneøvelser C.W. Tellefsen, i tillegg en innleid lærer
    Kollokvier C. W. Tellefsen,  I. S. Knudtsen, A. L. Bækken (innleid), C. Stausland (2 grupper, innleid), A. Bugge (2 grupper, innleid), C. Bjelbøle (innleid), N. K. Kylstad (innleid), E. H. Enoksen (innleid)
FYS1010 Miljøfysikk Foreleser A. Dahlback
      J. E. Moan
FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver Foreleser T. Lindem
    Regneøvelser I. B. Martins(innleid)
    Lab

T. Lindem

    Lab D. M. Bang, F. E. Pettersen(innleide)
FYS-MEK1110 Mekanikk Foreleser A. Malthe-Sørenssen
    Kollokvier A. Görgen, T. Renstrøm, J. Midtbø (innleid), J. van der Brink (innleid), B. Arnfinsson (innleid)
FYS2130 Svingninger og bølger Foreleser A.I. Vistnes
    Kollokvier/regneverksted/lab Y. Andalsvik, L. A. Dal, A. Kvellestad
FYS2140 Kvantefysikk Foreleser A. Raklev
    Regneverksted/lab C. Persson, S.G. Aalbergsjø,  M. Bull Steen (innleid)
FYS3120 Klassisk mekanikk og elektrodynamikk Foreleser J. O. Eeg
    Kollokvier/regneøvelser M. K. Bugge
FYS3140 Matematiske metoder i fysikk Foreleser L. Veseth
    Kollokvier/regneøvelser S. F. Viefers
FYS3240/FYS4240 PC-basert instrumentering og kontrollere Foreleser J.K. Bekkeng
    Lab B. A. Furevik, A. H. Fritzell (innleide)
FYS3320 Fysikk og energiressurser Foreleser M.S. Guttormsen
    Kollokvier/regneøvelser S. Rose
FYS3410 Kondenserte fasers fysikk Foreleser A. Kuznetsov
    Kollokvier/regneøvelser H. Brox
FYS3510 Subatomær fysikk med astrofysiske anvendelser Foreleser F.Ould-Saada
FYS3520 Kjernefysikk, struktur og spektroskopi Foreleser J. B. Rekstad
MENA3100 Materialkarakterisering Foreleser J. Taftø
    Lab J. Taftø, O.B. Karlsen
NAT2000 Naturfag i praksis   C. Angell, E.K. Henriksen

 

Master/ph.d. emner

Emnekode Emnenavn Oppgave Ansvarlig
FYS4130/FYS9130 Statistisk mekanikk Forelesere O.F. Syljuåsen, L. Angheluta
    Regneøvelser J. Trømborg
FYS4160/FYS9160 Generell relativitetsteori Foreleser Ø. Grøn
    Regneøvelser F. Ravndal
FYS4260/FYS9260 Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder Foreleser P.A. Øhlckers
    Lab J. Tresvig
FYS4310/FYS9310 Material science of semiconductors Foreleser T. Finstad
FYS4411/FYS9411 Computational physics II Foreleser G. Jansen
    Regneøvelser/lab G. Jansen
FYS4460 Uordnede systemer og perkolasjon Foreleser A. Malthe-Sørenssen
FYS4530/FYS9530 Subatomær mange-partikkelteori Foreleser L. Bravina
FYS4610/FYS9610 Magnetosfæriske prosesser Foreleser P.E. Sandholt
FYS4730/FYS970 Medisinsk strålingsfysikk for strålingsterapi Foreleser  T.P. Hellebust
FYS4760/FYS9760 Fysikk i medisinsk røntgendiagnostikk Forelesere H. Olerud*, A.C.T. Martinsen*
FYS5440 Neutron scattering methods for materials research (3 studiepoeng) Foreleser G. Helgesen
FYS9230 Modelling and design og micro- and nanosystems Foreleser D. T. Wang
FYS-GEO4510/FYS-GEO9510 Introduksjon til mekanisk geo-modellering Foreleser M. Dabrowski
FYS-KJM4580 Nuclear Technology Foreleser O. Reistad (ekstern)
FYS-KJM4740 MR-teori og medisinsk diagnostikk Forelesere A. Bjørnerud, E. Hansen (Kjemisk)
MENA9520 Ab initio modelling of solar cell materials Foreleser R. Pooniah, V. Bakken (Kjemisk)

 

Andre undervisningsoppgaver

Emnekode Tittel Ansvarlig
FYS1020V Emneansvarlig C. W. Tellefsen
FYS1120V Emneansvarlig G. Jansen
FYS2140V Emneansvarlig J. Bergli
FYS2160V Emneansvarlig J. Bergli

 

Undervisningsfri

E. O. Hole (underviser bare høstsemestere)

H. Balk (underviser bare høstsemestere)

K. J. Måløy (underviser bare høstsemestere)

E.G. Flekkøy (CAS)

T. H. Johansen (CAS)

A.L. Read (forskningstermin)

M. Hjorth-Jensen (forskningstermin)

J. I. Moen

Y. Galperin (CAS)

J.M. Leinaas

A. E. Gunnæs

M. Rypestøl

E. Gramstad

 

Ikke plassert enda

J. Nissinen

 

Forberedelse for overtakelse av emne

Ø.G. Martinsen

 

Publisert 3. nov. 2011 10:21 - Sist endret 17. okt. 2013 07:42