Gruppelærer

     

For stipendiater

Forventet arbeidsmengde

For at undervisning skal gi uttelling må det være avklart med utdanningsleder og studieadministrasjonen først. 

Tildeling av undervisningsoppgaver

(under arbeid)

Retting av obligatoriske oppgaver

(under arbeid)

Stipendiat uten undervisningsplikt

Hvis du er ansatt i en 3-årig stipendiatstilling uten pliktarbeid og likevel ønsker å undervise så ta kontakt med studieadministrasjonen. I blant vil det være ekstra behov for personale til undervisningen.

For innleide (studenter på timekontrakt)

Her finner du informasjonen du trenger når du skal være gruppelærer ved Fysisk institutt (FI). Gruppeundervisningen er den viktig del av undervisning hos Fysisk institutt, og som gruppelærer er du pliktig til å kjenne til informajsonen som gis på denne nettsiden.
Har du spørsmål tar du kontakt med studieadministrasjonen som hjelper deg videre.

 

Obliger

De fleste emner ved Fysisk institutt har obligatoriske oppgaver. Obliger er oppgaver eller arbeidskrav som studenten må ha godkjent for å avlegge eksamen. Som gruppelærer er det ditt ansvar å rette disse oppgavene, for den faglige delen er det emneansvarlig du kontakter.

Som gruppelærer kan du gi inntill tre dager utsettelse på en oblig grunnet sykdom. For utsettelser utover dette skal studenten sende legeerklæring til studieadministrasjonen som omfatter tidsperiode og omfang av sykdom.

Lønn og timelister

Som utgangspunkt får gruppelærere lønnstrinn 35, som tilsvarer omkring 185 kr per time, men tidligere erfaring som gruppelærer vil gi ett økt lønnstrinn, og erfaring fra tre tidligere semestre vil gi to lønnstrinn. Pedagogisk kompetanse tilsvarende PPU (ett år med pedagogikk) vil gi ytterligere to lønnstrinn.

Du vil få tilsendt en kontrakt fra studieadministrasjonen når du har fått tilbud som jobb som gruppelærer. Når kontrakten er regisrert hos lønningsseksjonen får du tilgang til en utskriftskvote som kan brukes til å dele ut materiale til studentene i din gruppe. 

Gruppelærere mottar lønn basert på innleverte timelister. Du får lønn for undervisning, inkludert tid til forberedelse, gruppelærermøter og ev. kommunikajson med studenter utenom timene, samt retting av obligatoriske oppgaver.
Skriv inn hvor mye tid du bruker på hver av delene i timelisten. Det skal ikke være mer enn en kalendermåned på hvert skjema, den skal også skrives under av faglærer/emneansvarlig og gruppelærer (deg selv) før den leveres inn.

Tips til utfylling: Feltene Stedkode, Prosjektkode, og Tiltakskode lar du bare stå åpent.
Signerte timelister sendes emneansvarlige for signering. Emneansvarlig sender så signerte timelister videre til studieadministrasjonen innen 2 dager før bilagsfristen for å sikre at lønnen blir utbetalt i tide.
For informasjon om utbetaling av lønn, se kjøreplanen til UIO. Ser du at du går over antall timer i kontrakten før du er ferdig med jobben som gruppelærer, be emneansvarlig sende e-post til studieadministrasjonen med forventet antall timer du skal jobbe, og begrunne om hvorfor det er nødvendig. 

Lærebøker

Lærebøker til ditt emne kan lånes hos studieadministrasjonen, eller kjøpes hos Akademika. Kontakt studieadministrasjonen for hjelp til dette. 

Learning assistant

Flere av emnene på Fysisk insitutt har tatt i bruk ''Learning Assistant''-programmet (LA). Hovedmålet med LA-programmet er å hjelpe gruppelærerne til å bli gode lærere. Som gruppelærer på LA-programmet vil du derfor få pedagogisk opplæring og ukentlig støtte fra foreleser og en fagdidaktiker.

Dette innebærer: 

  • opplæring i hvordan du best kan undervise i grupper.
  • ukentlige møter med foreleser og de andre gruppelærerne der dere diskuterer kommende gruppetime og arbeider med oppgavene.
  • hjelp til å utvikle deg som gruppelærer gjennom et system for tilbakemeldinger.

Som gruppelærer på LA-programmet er det forventet at du deltar på den pedagogiske opplæringen. Du får selvsagt betalt for den tiden du bruker til dette. Dersom du har gjennomgått den pedagogiske opplæringen tidligere, er du fritatt fra denne opplæringen, men må fortsatt delta på de ukentlige møtene med undervisnings-teamet.

Emner som har LA-programmet:

Publisert 13. aug. 2019 10:44 - Sist endret 26. nov. 2020 08:44