Gruppelærer

     

For stipendiater

Forventet

Mangler tekst

Timeplanlegging - Rutiner og frister

Mangler tekst

Obligatoriske oppgaver

Tekst

Stipendiat uten undervisningsplikt

Her står det noe tekst om fusk

For innleide (studenter på timekontrakt)

Her finner du informasjonen du trenger når du skal være gruppelærer ved Fysisk institutt (FI). Gruppeundervisningen er den viktig del av undervisning hos Fysisk institutt, og som gruppelærer er du pliktig til å kjenne til informajsonen som gis på denne nettsiden. Har du spørsmål tar du kontakt med studieadministrasjonen som hjelper deg videre.

 

Obliger

De fleste emner ved Fysisk institutt har obligatoriske oppgaver. Obliger er oppgaver som studenten må ha godkjent for å avlegge eksamen. Som gruppelærer er det ditt ansvar å rette disse oppgavene, for den faglige delen er det emneansvarlig du kontakter.

Som gruppelærer kan du gi inntill tre dager utsettelse på en oblig grunnet sykdom. For utsettelser utover dette skal studenten sende legeerklæring til studieadministrasjonen som omfatter tidsperiode og omfang av sykdom.

Lønn

Som utgangspunkt får gruppelærere lønnstrinn 35, som tilsvarer omkring 185 kr per time, men tidligere erfaring som gruppelærer vil gi ett økt lønnstrinn, og erfaring fra tre tidligere semestre vil gi to lønnstrinn høyere lønn. Pedagoisk kompetanse tilsvarende PPU (ett år med pedagogikk) vil gi ytterligere to lønnstrinn.

Gruppelærere mottar lønn basert på innleverte timelister. Alle får lønn for undervisning, inkludert tid til forberedelse, gruppelærermøte og ev. kommunikajson med studenter utenom timene, og retting av obligatoriske oppgaver. Skriv inn hvor mye tid du bruker på hver av delene i timelisten. Det skal ikke være mer enn en kalendermåned på hvert skjema, den skal også være undertegnet av faglærer/emneansvarlig og gruppelærer før de leveres inn. Timelisten finner du her.

Signerte Timelister sendes som vedlegg på e-post til studieadm@fys.uio.no minimum to arbeidsdager før bilagsfristen.
For informasjon om utbetaling se kjøreplanen til UIO. Ser du at du går over antall timer i kontrakten før du er ferdig med jobben som gruppelærer, be emneansvarlig sende e-post til studieadministrasjonen med forventet antall timer du skal jobbe og begrunne om hvorfor det er nødvendig. 

Diverse

Lærebøker til ditt emne kan lånes hos studieadministrasjonen, eller kjøpes hos Akademika. Kontakt studieadministrasjonen for hjelp til dette. 

Så snart din kontrakt er regisrert hos lønningsseksjonen får du tilgang til utskriftskvote som kan brukes til å dele ut til studentene i din gruppe. 

Learning assistant

Flere av emnene på Fysisk insitutt har tatt i bruk ''Learning Assistant'' programmet. Hovedmålet med LA-programmet er å hjelpe gruppelærerne til å bli gode lærere. Som gruppelærer på LA-programmet vil du derfor få pedagogisk opplæring og ukentlig støtte fra foreleser og en fagdidaktiker.

Dette innebærer: 

  • opplæring i hvordan du best kan undervise i grupper
  • ukentlige møter med foreleser og de andre gruppelærerne der dere diskuterer kommende gruppetime og arbeider med oppgavene
  • hjelp til å utvikle deg som gruppelærer gjennom et system for tilbakemeldinger

Som gruppelærer på LA-programmet er det forventet at du deltar på den pedagogiske opplæringen. Du får selvsagt betalt for den tiden du bruker til dette. Dersom du har gjennomgått den pedagogiske opplæringen tidligere, er du fritatt fra denne opplæringen, men må fortsatt delta på de ukentlige møtene med undervisnings-teamet.

Emner som har LA-programmet:

Publisert 13. aug. 2019 10:44 - Sist endret 18. sep. 2020 12:44