Mastereksamen

Fra 1.april 2014 tok lærestedene som tilbyr masterstudier i MNT-fag i bruk en felles karakterbeskrivelse for masteroppgaver. MN-fakultetet innførte samtidig en felles rutine for vurdering av masteroppgaver og mastereksamen.

 

Mastereksamen vår og høst 2020

- Mastereksamen vår og høst 2020 gjennomføres digitalt via zoom.

- Intern sensor er ansvarlig for å opprette et zoom møte. Invitasjon til møtet må sendes til ekstern sensor, veileder(e) og studenten minst fire arbeidsdager før eksamen.

- Det er laget en egen veiledning som beskriver hvordan mastereksamen i zoom settes opp og gjennomføres

- Informasjon om mastereksamenen blir publisert på nettsidene til Fysisk institutt, men på grunn av faren for zoom bombing blir det ikke lagt ut lenke til arrangementet, Studenten kan imidlertid dele invitasjon med de han/hun ønsker.

Innmelding av eksamensdato og sensor vår og høst 2020

- Hovedveileder eller intern veileder må senest 2 uker før planlagt eksamen fylle ut forslag til ekstern og intern sensor, samt tidspunkt for eksamen i  et nettskjema 

- Avsluttende presentasjon og eksaminasjon skal normalt gjennomføres 3 - 6 uker etter innlevering av oppgaven.

- Merk at ekstern sensor ikke kan ha vært ansatt ved UiO de to siste årene. Hvis en av veilederne er ekstern eller har en II'er stilling ved UiO kan ekstern sensor ikke være fra veilederens arbeidssted.

Gjennomføring av eksamen

- Sensorene og veileder(e) får tilsendt eksamensprotokoll og vurderingsskjema med veiledning.

- Senest to arbeidsdager før avsluttende eksamen må den interne sensoren kontakte ekstern sensor for å avklare om oppgaven vurderes til bestått

Eksamensdagen

Etter innlevering av masteroppgaven avsluttes masterstudiet med en avsluttende presentasjon og eksaminasjon. Karakteren bestemmes av en eksamenskommisjon bestående av ekstern og intern sensor med input fra veileder(e)). Ekstern sensor, intern sensor og veileder(e) bringer med seg ferdigutfylte sensur-/veiledervurderingsskjema.

1. Formøte

Sensorene og veileder(e) møtes. Veileder(e) har med ferdig utfylt vurderingsskjema for veileder og skal opplyse sensorene om arbeidsform, arbeidsinnsats og selvstendighet under arbeidet med masteroppgaven. Formøtet varer normalt ca. 30-45  minutter.

2. Presentasjon

Studenten skal holde en presentasjon der det gis en oversikt over masteroppgaven. Presentasjonen skal vare rundt 30 minutter og er åpen for alle.

3. Eksaminasjon

Sensorene eksaminerer studenten med utgangspunkt i masteroppgaven. Veileder(e) skal være til stede. Denne delen varer normalt i 60 - 90 minutter.

4. Avsluttende møte

Umiddelbart etter eksaminasjonen forlater alle unntatt sensorene og veileder(e) rommet. Sensorer og veileder(e) diskuterer og oppsummerer kandidatens presentasjon og eksaminasjon. Veileder(e) forlater rommet før karakter diskuteres.

5. Sensurmøte

Sensorene har med ferdig utfylte vurderingsskjemaer. Sensorene fastsetter karakter på den skriftlige arbeidet og den totale karakteren på studentens arbeid. (Det er totalkarakteren som fremkommer på studentens vitnemål.)

6. Kunngjøring av sensur

Etter at sensorene har blitt enige om den totale karakteren kalles student og veileder(e) inn igjen. En av sensorene gir en kort muntlig begrunnelse for de to karakterene (normalt er det den eksterne sensoren som gjør dette).

Avsluttende møte, sensurmøtet og kunngjøring av sensur vil normalt vare ca. 20 - 30 minutter.

7. Om sensur og klage

Det settes en karakter på det skriftlige arbeidet og en total karakter. Kandidaten har kun rett til å klage på den skriftlige karakteren.

 

Etter endt eksamen leverer intern sensor sensurprotokoll til studieadministrasjonen ved Christine Sundtveten.

 

 

 

 

 

Publisert 24. mai 2015 16:31 - Sist endret 15. sep. 2020 08:09