Forslag til bemanningsplan vårsemesteret 2013

Laboratorieundervisning, grunnemner

 

Emnekode

Emnenavn Tittel Ansvarlig
    Labkoordinator A. L. Read
FYS1000 Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin   T.S. Tveter
FYS2150 Eksperimentalfysikk   D. K. Dysthe
FYS2150L Eksperimenter i fysikkundervisningen   D. K. Dysthe, C. Angell
    Lab.veiledere T.S. Tveter, D.K. Dysthe, , P.E. Sandholt, V. Morisbak, S. Raddum, E. Monakov

Bacheloremner

Emnekode Emnenavn Oppgave Ansvarlig
FYS1000 Fysikk - basisfag for naturvitenskap og medisin Foreleser

J. Bergli

    Regneøvelser N. Kylstad
    Kollokvier I. S. Knudtsen (2 grupper), innleide lærere til 8 grupper.
FYS1010 Miljøfysikk Foreleser A. Dahlback
      J. E. Moan
FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver Foreleser T. Lindem
    Regneøvelser K. Røed
    Lab M. Elvegård (innleid)
    Lab J. Særsten (innleid)
FYS-MEK1110 Mekanikk Foreleser A. Görgen
    Kollokvier  T. Renstrøm (2 grupper), C. Kirkemo (2 grupper),   M. Rypestøl, M. Klintefjord (2 grupper), H.T. Nyhus
FYS2130 Svingninger og bølger Foreleser A.I. Vistnes
    Kollokvier/regneverksted/lab  L. A. Dal, A. Kvellestad, en person til (ikke bestemt ennå)
FYS2140 Kvantefysikk Foreleser A. Raklev
    Regneverksted/lab  S.G. Aalbergsjø,  P. Bätzing, J.E. Midtbø (innleid)
FYS3120 Klassisk mekanikk og elektrodynamikk Foreleser J. M. Leinaas
    Kollokvier/regneøvelser M. K. Bugge
FYS3140 Matematiske metoder i fysikk Foreleser S. Viefers
    Kollokvier/regneøvelser G. Girma
FYS3240/FYS4240 PC-basert instrumentering og kontrollere Foreleser J.K. Bekkeng
    Lab Innleid lab-veileder
FYS3320 Fysikk og energiressurser Foreleser H. Parr (innleid)
    Kollokvier/regneøvelser S. Rose
FYS3410 Kondenserte fasers fysikk Foreleser  Y. Galperin
    Kollokvier/regneøvelser J.I. Vestgården (innleid)
FYS3510 Subatomær fysikk med astrofysiske anvendelser Foreleser F.Ould-Saada
FYS3520 Kjernefysikk, struktur og spektroskopi Foreleser J. B. Rekstad
MENA3100 Materialkarakterisering Foreleser A.E. Gunnæs
    Lab O.B. Karlsen
NAT2000 Naturfag i praksis   C. Angell, E.K. Henriksen

 

Master/ph.d. emner

Emnekode Emnenavn Oppgave Ansvarlig
FYS4130/FYS9130 Statistisk mekanikk Forelesere, regneøvelser E. G. Flekkøy, L. Angheluta
FYS4160/FYS9160 Generell relativitetsteori Foreleser Ø. Grøn
    Regneøvelser O. Liabøtrø
FYS4260/FYS9260 Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder Foreleser P.A. Øhlckers, J.L. Tresvig
    Lab (innleid lab-veileder)
FYS4310/FYS9310 Material science of semiconductors Foreleser T. Finstad
FYS4350   Emneansvarlig Ø. G. Martinsen
FYS4411/FYS9411 Computational physics II Emneansvarlig M. Hjorth-Jensen
    Regneøvelser/lab (ikke bestemt ennå)
FYS4460 Uordnede systemer og perkolasjon Emneansvarlig M. Hjorth-Jensen
FYS4530/FYS9530 Subatomær mange-partikkelteori Foreleser L. Bravina
FYS4560/FYS9560 Elementærpartikkelfysikk Foreleser F. Ould-Saada
FYS4610/FYS9610 Magnetosfæriske prosesser Foreleser P.E. Sandholt
FYS4730/FYS970 Medisinsk strålingsfysikk for strålingsterapi Foreleser  T.P. Hellebust
FYS4760/FYS9760 Fysikk i medisinsk røntgendiagnostikk Forelesere H. Olerud*, A.C.T. Martinsen*
FYS5120 Videregående kvantefeltteori Foreleser J. O. Eeg
FYS5310/FYS9320 Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II Foreleser Intensivundervisning
FYS5440 Neutron scattering methods for materials research (3 studiepoeng) Foreleser G. Helgesen
FYS9180 Condensed Field Matter Theory Foreleser O.F. Syljuåsen
FYS9230 Modelling and design og micro- and nanosystems Foreleser Emnet vil ikke bli undervist vår 2013.
FYS-KJM4580 Nuclear Technology Foreleser O. Reistad (ekstern)
FYS-KJM4740 MR-teori og medisinsk diagnostikk Forelesere A. Bjørnerud, E. Hansen (Kjemisk)
MENA5010/9010 Nanophysics Foreleser Y. Galperin

 

 

Undervisningsfri

E. O. Hole (underviser bare høstsemestere)

H. Balk (underviser bare høstsemestere)

K. J. Måløy (underviser bare høstsemestere)

B.G. Svensson (underviser bare høstsemestere)

M. Hjorth-Jensen (forskningstermin)

A. Malthe-Sørenssen (forskningstermin)

H. Pécseli (forskningstermin)

A. Olsen (forskningstermin)

M. Guttormsen (forskningstermin)

E. Sagstuen

J. I. Moen

C. Persson

E.O. Pettersen

Y. Jin (forskningsopphold)

J. Trømborg (forskningsopphold)

T.H. Johansen (forskningsopphold)

 

Ikke plassert enda

C. Zhao

C. Bhoodoo

Frank L. Bello Garrote

 

 

 

Publisert 28. nov. 2012 14:37 - Sist endret 17. okt. 2013 07:40