Bemanningsplan vårsemesteret 2018

Laboratorieundervisning, grunnemner

 

Emnekode

Emnenavn Tittel Ansvarlig
FYS2150 Eksperimentalfysikk Emneansvarlige C. Lütken, A.Read
       
    Lab.veiledere T.S. Tveter, T. H. Johansen, E. Monakhov, Y. K. Frodason, C. Zimmermann, E. O. Hole

Bacheloremner

Emnekode Emnenavn Oppgave Ansvarlig
FYS1001 Fysikk - basisfag for naturvitenskap og medisin Emneansvarlig

A. Røyne

    Stedfortreder J. Bergli
    Kollokvier E. Malinen, S.Hellesund, A.Dursun, M.J.Sætra, S. Næss, L. Alleson, R. Asbah (innleid), E. S. Håland (innleid)
FYS1010 Miljøfysikk Foreleser Blir ikke undervist
FYS1210 Elektronikk med prosjektoppgaver Emneansvarlig K.M. Kjølerbakken
    Stedfortreder K.Røed
    Regneøvelser J. Nereng (innleid)
    Labansvarlig I. B. Martins (innleid)
    Lab J. Nereng (innleid)
    Lab T. Østmoe (innleid)
    Lab O. M. Vister (innleid)
    Lab A. Grorud (innleid)
    Lab S. Brask (innleid)
       
FYS-MEK1110 Mekanikk Foreleser A. Görgen
    Stedfortreder W. J. Miloch
    Kollokvier K. Bjørke, A. Heggelund, A. Johansson (innleid), T. Myrvik (innleid), E. F. Skaar (innleid), O. K. B. Langrekken (innleid), E. M. Nordhagen (innleid), M. Bråtelund (innleid), A. Brugård (innleid), K. Hageland (innleid), J. Villadsen (eksamensretting)
FYS2130 Svingninger og bølger Foreleser L. Clausen
    Stedfortreder H.A Sveinsson
    Kollokvier/regneverksted/lab C. Granerød, T. Kringeland (innleid), J. Lunde (innleid)
FYS2140 Kvantefysikk Foreleser M. Guttormsen
    Stedfortreder M. V. Bøe
    Regneverksted/lab M.Bathen, I. K. B. Kullmann (innleid), L. G. Pedersen
FYS3120 Klassisk mekanikk og elektrodynamikk Foreleser A. Raklev
    Kollokvier/regneøvelser J.E.Midtbø
FYS3140 Matematiske metoder i fysikk Foreleser S. Viefers
    Kollokvier/regneøvelser E.S.Hatlen, H. Oppen
FYS3240/FYS4240 PC-basert instrumentering og kontrollere Foreleser J.K. Bekkeng
    Lab T.M.Berge
FYS3320 Fysikk og energiressurser Foreleser Undervises ikke
    Kollokvier/regneøvelser  
FYS3410 Kondenserte fasers fysikk Foreleser Andrej Kuznetsov
    Kollokvier/regneøvelser Andrej Kuznetsov
FYS3500 Innføring i kjerne- og partikkelfysikk Foreleser S. Siem (60%), A. Read (40%)
       
    Gruppe F. Seizer?
FYS3810/4810 Fysikkdidaktikk Emneansvarlig E. Henriksen
       
MENA3000 Funksjonelle materialer Foreleser T. Finstad (delvis)
       
MENA3100 Materialkarakterisering Foreleser A.E. Gunnæs
    Lab A.E. Gunnæs
NAT2000 Naturfag i praksis   M. V. Bøe
       
NAT2020V Organisk kjemi og biologi i naturfaget 8-11 Administrasjon E. Henriksen
       

 

Master/ph.d. emner

Emnekode Emnenavn Oppgave Ansvarlig
FYS4130 Statistisk mekanikk Forelesere, regneøvelser L. Angheluta, V.B.Sørdal
FYS4160 Generell relativitetsteori Foreleser Ø. Grøn (innleid)
    Regneøvelser M. Kersting
FYS4260/FYS9260 Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder Kursansvarlig F.Strisland (II-er SINTEF)
    Lab  
FYS4310/FYS9310 Material science of semiconductors Foreleser T. Finstad
FYS4411/FYS9411 Computational physics II Emneansvarlig M. Hjorth-Jensen
    Regneøvelser/lab V. Flugstad (innleid), G. Pederiva (innleid), A. Mariadason (innleid)
FYS4460 Uordnede systemer og perkolasjon Emneansvarlig Anders Malthe-Sørenssen
    Gruppelærer  
FYS4530/FYS9530 Subatomær mange-partikkelteori Foreleser L. Bravina
FYS4535/9535 Medisinske anvendelser av kjernefysikk Emneansvarlig G. Henriksen
FYS4560/FYS9560 Elementærpartikkelfysikk Foreleser F. Ould-Saada
FYS4610/FYS9610 Magnetosfæriske prosesser Foreleser Emnet erstattes med FYS4640 og undervises bare i høstsemesteret
FYS4730/FYS970 Medisinsk strålingsfysikk for strålingsterapi Foreleser T.P. Hellebust (II-er fra OUS)
FYS4761/FYS9761 Fysikk i medisinsk røntgendiagnostikk Forelesere A.C.T. Martinsen (II-er fra OUS)
FYS5120/9120 Videregående kvantefeltteori Foreleser C. Lütken
FYS5310/FYS9320 Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II Foreleser Øystein Prytz
FYS-KJM4740 MR-teori og medisinsk diagnostikk Forelesere A. Bjørnerud (II-er fra OUS/Intervensjonssenteret )
MENA5010/9010 Nanophysics Foreleser P. Mikheenko
    Labveileder T. H. Qureishy
FYS9180 Condensed Matter Field Theory Foreleser O. Syljuåsen

 

 

Undervisningsfri

J. I. Moen (instituttleder)

A. I. Vistnes (undervisningsleder)

H. Sandaker (forskningsleder)

H. Balk (underviser bare høstsemestere)

K. J. Måløy (redusert undervisning grunnet Porelab)

E. G. Flekkøy (redusert undervisning grunnet Porelab)

B.G. Svensson (redusert undervisning)

E.O. Pettersen (underviser bare høst)

A. Dahlback (sabbatsår 2018)

D.K. Dysthe (Forbereder to-semesterdrift av FYS2160 samt litt hjelp på FYS2150)

T. Bringmann (forskningstermin V18)

C. Persson (forskningstermin V18)

 

Ikke plassert enda

 

 

 

 

 

Publisert 22. nov. 2017 11:02 - Sist endret 28. okt. 2019 13:09