Bemanningsplan høstsemesteret 2012

Laboratorieundervisning, grunnemner

 

Emne

Tittel Ansvarlig
  Labkoordinator P.E. Sandholt
MENA1000 Materialer, energi og nanoteknologi    
FYS1120 Elektromagnetisme    
FYS2160 Termodynamikk og statistisk fysikk    
  Labteam L.O. Vestland
  Labteam V. Morisbak
  Labteam G. Girma
  Labteam A. Dahlback
  Labteam H. Holmestad (innleid)
FYS2150LV Eksperimenter i fysikkundervisningen Labansvarlig C.A. Lütken

 

Bacheloremner

Emne Oppgave Ansvarlig
MENA1000 Kollokvier

P. F. Lindberg

FYS1120 Elektromagnetisme Foreleser Ø.G. Martinsen
  Kollokvier T.H. Johansen
  Kollokvier J. Trømborg
  Kollokvier T. Renstrøm
  Kollokvier M. Hobbi Mobaharan (innleid)
  Kollokvier S. Dragly (innleid)
  Kollokvier M. Steen (innleid)
FYS2160 Termodynamikk og statistisk fysikk Foreleser T.S. Tveter
  Kollokvier

K. Thøgersen

  Kollokvier A. Skaugen (innleid)
  Kollokvier

A. Nakkerud (innleid)

FYS2210 Halvlederkomponenter Foreleser B.G. Svensson
  Kollokvier B.G. Svensson
  Lab V. Bobal
FYS3110 Kvantemekanikk Foreleser O. Syljuåsen
  Regneøvelser S.F. Viefers
FYS3180/FYS4180 Eksperimentelle metoder i fysikk Emneansvarlig K.J. Måløy
  Lab Bidrag fra forskningsgruppene
FYS3150 /FYS4150 Computational physics Foreleser M. Hjorth-Jensen
  Datalab M.K. Bugge
  Datalab A. Hafreager (innleid)
FYS3220 Lineær kretselektronikk Foreleser H. Balk
  Lab H. Balk
  Lab B. Søvegjarto (innleid)
FYS3230 Sensorer og måleteknikk Foreleser D.T. Wang
  Kollokvier D.T. Wang
  Lab T. Lindem
FYS3610 Romfysikk Foreleser J.I. Moen
  Kollokvier J.I. Moen
FYS3710 Biofysikk og medisinsk fysikk Foreleser E.O. Hole
  Kollokvier E.O. Hole
  Lab A. Krivokapic
MENA3200 Energimaterialer Forelesninger og kollokvier B. Hauback
  Forelesninger og kollokvier T.Norby (Kjemisk institutt)
MENA3300 Nanoteknologi Foreleser T. Finstad
    O. Nilsen (Kjemisk)

 

Master/ph.d. emner

Emne Oppgave Ansvarlig
FYS4110/9110 Ikke-relativistisk kvantemekanikk Foreleser J.M. Leinaas
  Regneøvelser M. Rypestøl
FYS4170/FYS9170 Relativistisk kvantefeltteori Foreleser J.O. Eeg
  Regneøvelser L. Bravina
FYS4220/FYS9220 Sanntids og embedded datasystemer Foreleser K. Røed
  Foreleser B. Skaali
  Lab C. Zhao
FYS4250/FYS9250 Biomedisinsk instrumentering Foreleser J.O. Høgetveit
FYS4340/FYS9340 Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi Foreleser A.E. Gunnæs
FYS4420/FYS9420 Eksperimentalteknikker og kondenserte fasers fysikk Foreleser K.J. Måløy
  Lab K.J. Måløy
FYS4430/FYS9430 Kondenserte fasers fysikk II Foreleser G. Helgesen
FYS4540/FYS9540 Energifysikk - solenergi Foreleser J.B. Rekstad
FYS4550/FYS9550 Eksperimentell høyenergifysikk Foreleser A. Strandlie
  Foreleser S. Stapnes
FYS4560/FYS9560 Elementærpartikkelfysikk Foreleser F. Ould-Saada
FYS4620/FYS9620 Grunnleggende plasmafysikk Foreleser H. Pécseli
FYS4630/FYS9630 Strålingstransport i atmosfæren Foreleser A. Dahlback - (emnet undervises ikke pga. for få påmeldte)
FYS4720/FYS9720 Cellulær radiobiologi Foreleser E.O. Pettersen
FYS4570 Advanced nuclear strucure and reactions Foreleser A. Görgen
FYS-GEO4200/9200 Case studium i geologiske prosessers fysikk Foreleser H. Austrheim
FYS-GEO4300/9300 Metoder i geologiske prosessers fysikk Foreleser D.K. Dysthe
FYS-MENA4111 Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer Foreleser C. Persson
  Foreleser O.M. Løvvik
  Lab G. Girma
FYS-KJM4480/FYS-KJM9480 Quantum mechanics for many-particle systems Foreleser M. Hjorth-Jensen
  Kollokvier G. Baardsen
FYS-KJM4710/FYS-KJM9710 Stråling og strålingsdosimetri Foreleser E. Malinen
  Foreleser P. Hoff (Kjemisk institutt)
KJM-FYS5920 Nukleære målemetoder og instrumentering Foreleser M.Guttormsen
  Foreleser J.P. Omtvet (Kjemisk institutt)
MENA3300 Nanoteknologi Foreleser T. Finstad, O. Nilsen (Kjemisk)
MENA9510 Advanced characterization methods Emneansvarlig V. Bakken, E. Monakov

 

Andre undervisningsoppgaver

Emne Oppgave Ansvarlig
FYS2150LV Eksperimenter i fysikkundervisningen Emneansvarlig C. Angell
  Foreleser E.K. Henriksen
FYS2160V Eksperimenter i fysikkundervisningen Emneansvarlig E. Bergli (innleid)
  Foreleser C. Angell
  Foreleser E.K. Henriksen

 

Undervisningsfri

A.L. Read (forskningstermin)

A. M. Sørenssen (forskningstermin)

C.A. Lütken (forskningstermin)

A. Raklev

E.G. Flekkøy (underviser  i vårsemestere)

Y. Galperin (underviser i vårsemestere)

A. Kvellestad (full belastning i vårsemesteret)

L.A. Dal (full belastning i vårsemesteret)

I.S. Knudtsen (full belastning i vårsemesteret)

A.I. Vistnes (revisjon, lab)

J. Taftø

 

Ikke plassert enda

 

 

Publisert 25. mai 2012 10:51 - Sist endret 17. okt. 2013 07:41