Bemanningsplan høstsemesteret 2014

Laboratorieundervisning, grunnemner

 

Emne

Tittel Ansvarlig
  Labkoordinator A.Read
MENA1000 Materialer, energi og nanoteknologi    
FYS1120 Elektromagnetisme    
FYS2160 Termodynamikk og statistisk fysikk    
  Labteam P.-E. Sandholt
  Labteam V. Morisbak
  Labteam T. Tveter
  Labteam F.L.B.Garrote
  Labteam L. Vines

 

Bacheloremner

Emne Oppgave Ansvarlig
MENA1000 Kollokvier

J.Sottmann

FYS1120 Elektromagnetisme Foreleser T.H.Johansen
  Kollokvier H. N. Riise
  Kollokvier A. Lauvland
  Kollokvier H. Sveinsson
  Kollokvier M. L. Meyer
  Kollokvier J.E.Midtbø
  Kollokvier F.W.Holmen
FYS2160 Termodynamikk og statistisk fysikk Foreleser A. Malthe-Sørenssen
  Kollokvier

K. Thøgersen

  Kollokvier

C. Kirkemo

FYS2210 Halvlederkomponenter Foreleser B.G. Svensson
  Kollokvier B.G. Svensson
  Lab V. Bobal
FYS3110 Kvantemekanikk Foreleser O. Syljuåsen
  Regneøvelser S.F. Viefers
FYS3180/FYS4180 Eksperimentelle metoder i fysikk Emneansvarlig K.J. Måløy
  Lab Bidrag fra forskningsgruppene
FYS3150 /FYS4150 Computational physics Foreleser M. Hjorth-Jensen
  Datalab H.T.Ihle (innleid)
  Datalab M.Ledum (innleid)
  Omlegging av emne A. Hafreager
FYS3220 Lineær kretselektronikk Foreleser H. Balk
  Lab H. Balk
  Lab A. N. Shaban (innleid)
FYS3230 Sensorer og måleteknikk Foreleser Ø. G. Martinsen
  Lab V. M. Joten
FYS3610 Romfysikk Foreleser Lasse Clausen
  Kollokvier Yaqi Jin
FYS3710 Biofysikk og medisinsk fysikk Foreleser E.Sagstuen
  Kollokvier E.Sagstuen
  Lab A. Krivokapic
MENA3200 Energimaterialer Forelesninger og kollokvier B. Hauback
  Forelesninger og kollokvier T.Norby (Kjemisk institutt)
MENA3300 Nanoteknologi Foreleser T. Finstad
    O. Nilsen (Kjemisk)

 

Master/ph.d. emner

Emne Oppgave Ansvarlig
FYS4110/9110 Ikke-relativistisk kvantemekanikk Foreleser J.M. Leinaas
  Regneøvelser Ola Liabøtrø
FYS4170/FYS9170 Relativistisk kvantefeltteori Foreleser T.Bringmann
  Regneøvelser P. Walia
FYS4220/FYS9220 Sanntids og embedded datasystemer Foreleser K. Røed
  Lab C. Zhao
FYS4250/FYS9250 Biomedisinsk instrumentering Foreleser J.O. Høgetveit
FYS4340/FYS9340 Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi Foreleser P.A. Carvalho og Ø. Prytz
FYS4350 Medisinsk teknologi Emneansvarlig Ø. Martinsen
FYS4420/FYS9420 Eksperimentalteknikker og kondenserte fasers fysikk Foreleser K.J. Måløy
  Lab K.J. Måløy
FYS4430/FYS9430 Kondenserte fasers fysikk II Foreleser G. Helgesen
FYS4550/FYS9550 Eksperimentell høyenergifysikk Foreleser Erik Adli
  Foreleser S.Stapnes
  Gruppelærer C.A.Lindstrøm
FYS4570/9570 Foreleser A. Gõrgen
FYS4620/FYS9620 Grunnleggende plasmafysikk Foreleser H. Pecseli
FYS4630/FYS9630 Strålingstransport i atmosfæren Foreleser A. Dahlback
FYS4720/FYS9720 Cellulær radiobiologi Foreleser E.O. Pettersen
FYS-GEO4200/9200 Case studium i geologiske prosessers fysikk Foreleser H. Austrheim
FYS-GEO4300/9300 Metoder i geologiske prosessers fysikk Foreleser D.K. Dysthe
FYS-MENA4111 Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer Foreleser Kristian Berland
  Foreleser O.M. Løvvik
  Lab  
FYS-KJM4480/FYS-KJM9480 Quantum mechanics for many-particle systems Foreleser M. Hjorth-Jensen
FYS-KJM4710/FYS-KJM9710 Stråling og strålingsdosimetri Foreleser E. Malinen
FYS-KJM5920/FYS-KJM9920 Nukleære målemetoder og instrumentering Foreleser Magne Guttormsen
  Foreleser J.P. Omtvet (Kjemisk institutt)
MENA3300 Nanoteknologi Foreleser T. Finstad, O. Nilsen (Kjemisk)
MENA9510 Advanced characterization methods Emneansvarlig V. Bakken, E. Monakov

 

Andre undervisningsoppgaver

A.I. Vistnes

 

Undervisningsfri

Jøran Moen (undervisningsfri)

E.O.Hole (undervisningsfri)

C. Persson (undervisningsfri)

E.G. Flekkøy (underviser  i vårsemestere)

C. Lütken (skal overta FYS5120 våren 2015)

A. Kvellestad (full belastning i vårsemesteret)

L.A. Dal (full belastning i vårsemesteret)

I.S. Knudtsen (permisjon)

A.I. Vistnes (redusert undervisning)

A. Görgen (undervisningsfri)

P. Bätzing (full belastning i vårsemesteret)

M. Klintefjord (full belastning i vårsemesteret)

S. Raddum (full belastning i vårsemesteret)

T. Renstrøm (full belastning i vårsemesteret)

E. Rusten (full belastning i vårsemesteret)

S.G.Aalbergsjø (full belastning i vårsemesteret)

Larissa Bravina (full belastning i vårsemesteret)

Ikke plassert enda

 

 

Publisert 3. juni 2014 13:16 - Sist endret 27. mars 2015 15:00