Bemanningsplan høstsemesteret 2016

Laboratorieundervisning, grunnemner

 

Emne

Tittel Ansvarlig
  Labkoordinator A.Read
MENA1000 Materialer, energi og nanoteknologi    
FYS1120 Elektromagnetisme    
FYS2160 Termodynamikk og statistisk fysikk    
  Labteam P.-E. Sandholt
  Labteam S. Mahmood
  Labteam T. Tveter
  Labteam J.J.P. Paulsson
  Labteam J.G.A.Ellingsen
  Labteam A. Dyrsun

 

Bacheloremner

Emne Oppgave Ansvarlig
MENA1000 Kollokvier

T. H. Qureishy og M.E.Ingebrigtsen

FYS1120 Elektromagnetisme Foreleser T.H.Johansen
  Kollokvier H. N. Riise
  Kollokvier A. Skaugen
  Kollokvier H. Sveinsson (innleid)
  Kollokvier J.J.P. Paulsson?
  Kollokvier H. oppen
  Kollokvier M. Kersting
FYS2160 Termodynamikk og statistisk fysikk Foreleser A. Malthe-Sørenssen
  Stedfortreder D. K. Dysthe
  Kollokvier

C.A.Lindstrøm

  Kollokvier

K.O.H.Vadla

FYS2210 Halvlederkomponenter Foreleser B.G. Svensson
  Kollokvier B.G. Svensson, (Lasse Vines stedfortreder)
  Lab V. Bobal
FYS3110 Kvantemekanikk Foreleser O. Syljuåsen
  Regneøvelser S.F. Viefers
FYS3180/FYS4180 Eksperimentelle metoder i fysikk Emneansvarlig K.J. Måløy
  Lab Bidrag fra forskningsgruppene
FYS3150 /FYS4150 Computational physics Foreleser M. Hjorth-Jensen
  Datalab H.E. Kristiansen (innleid)
  Datalab M.Ledum (innleid)
    A. Hafreager
FYS3220 Lineær kretselektronikk Foreleser H. Balk
  Lab H. Balk
  Lab O.M.Vister
FYS3230 Sensorer og måleteknikk Foreleser Ø. G. Martinsen
  Lab V. M. Joten (innleid)
FYS3610 Romfysikk Foreleser Lasse Clausen
  Kollokvier  
FYS3710 Biofysikk og medisinsk fysikk Foreleser E.Sagstuen
  Kollokvier E.Sagstuen
  Lab E.O.Hole
MENA3200 Energimaterialer Forelesninger og kollokvier B. Hauback
  Forelesninger og kollokvier T.Norby (Kjemisk institutt)
MENA3300 Nanoteknologi Foreleser T. Finstad
    O. Nilsen (Kjemisk)

 

Master/ph.d. emner

Emne Oppgave Ansvarlig
FYS4110/9110 Ikke-relativistisk kvantemekanikk Foreleser J.M. Leinaas
  Regneøvelser P. Bätzing
FYS4170/FYS9170 Relativistisk kvantefeltteori Foreleser T.Bringmann
  Regneøvelser P. Walia
FYS4220/FYS9220 Sanntids og embedded datasystemer Foreleser K. Røed
  Lab T.M.Berge
FYS4250/FYS9250 Biomedisinsk instrumentering Foreleser J.O. Høgetveit
FYS4340/FYS9340 Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi Emneansvarlig A.E.Gunnæs
  Forelesere Ø. Prytz, A.E.Gunnæs, Sandeep
FYS4350 Medisinsk teknologi Emneansvarlig Ø. Martinsen
FYS4420/FYS9420 Eksperimentalteknikker og kondenserte fasers fysikk Foreleser K.J. Måløy
  Lab K.J. Måløy
FYS4430/FYS9430 Kondenserte fasers fysikk II Foreleser G. Helgesen
FYS4550/FYS9550 Eksperimentell høyenergifysikk Foreleser E. Adli
  Foreleser A.Strandlie
  Gruppelærer C.A.Lindstrøm
FYS4570/9570 Foreleser A. Gõrgen
FYS4620/FYS9620 Grunnleggende plasmafysikk Foreleser H. Pecseli
FYS4630/FYS9630 Strålingstransport i atmosfæren Foreleser A. Dahlback
FYS4720/FYS9720 Cellulær radiobiologi Foreleser E.O. Pettersen
FYS-MED4750/9750 Emneansvarlig A.C.T. Martinsen, A. Bjørnerud
FYS-MENA4111 Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer Foreleser K. Berland
  Lab O. M. Løvvik
FYS-KJM4480/FYS-KJM9480 Quantum mechanics for many-particle systems Foreleser M. Hjorth-Jensen
     
FYS-KJM4710/FYS-KJM9710 Stråling og strålingsdosimetri Foreleser E. Malinen
     
FYS-KJM5920/FYS-KJM9920 Nukleære målemetoder og instrumentering Foreleser S. Siem
  Gruppelærer G.Tveten
MENA3300 Nanoteknologi Foreleser T. Finstad, O. Nilsen (Kjemisk)
MENA9510 Advanced characterization methods Emneansvarlig V. Bakken, E. Monakov
FYS9230 Modelling and design of micro- and nanosystems Emneansvarlig T. Finstad

 

Andre undervisningsoppgaver

 

Undervisningsfri

Jøran Moen (undervisningsfri)

E.O.Hole (undervisningsfri)

C. Persson (undervisningsfri)

A.I.Vistnes (undervisningsfri)

M. Guttormsen (undervisningsfri)

E.G. Flekkøy (underviser  i vårsemestere)

L. Bravina (dobbelt i vårsemesteret)

A. Raklev (undervisningsfri)

E. Rusten (full belastning i vårsemesteret)

J. Bergli (full belastning i vårsemesteret samt pappaperm)

Are Raklev

 

Ikke plassert enda

 

 

Publisert 3. juni 2016 10:46 - Sist endret 27. juni 2016 12:55