Bemanningsplan høstsemesteret 2017

Laboratorieundervisning, grunnemner

 

Emne

Tittel Ansvarlig
  Labkoordinator C. Lütken
MENA1000 Materialer, energi og nanoteknologi    
FYS1120 Elektromagnetisme    
FYS2160 Termodynamikk og statistisk fysikk    
  Labteam V.B. Sørdal
  Labteam S. Hellesund
  Labteam T. Tveter
  Labteam Y. K. Frodason
  Labteam J.G.A.Ellingsen
  Labteam C. Zimmermann

 

Bacheloremner

Emne Oppgave Ansvarlig
MENA1000 Kollokvier

T. H. Qureishy, M.E.Ingebrigtsen

FYS1120 Elektromagnetisme Foreleser J. Skaar
  Kollokvier J.E.Midtbø
  Kollokvier A. Skaugen
  Kollokvier H. Sveinsson (innleid)
  Kollokvier J.J.P. Paulsson
  Kollokvier H. oppen
  Kollokvier M.E. Bathen
FYS2160 Termodynamikk og statistisk fysikk Foreleser D. K. Dysthe
  Stedfortreder  
  Kollokvier

K. Bjørke

  Kollokvier

K.O.H.Vadla

FYS2210 Halvlederkomponenter Foreleser Lasse Vines
  Kollokvier B. Svensson
  Lab V. Bobal
FYS3110 Kvantemekanikk Foreleser O. Syljuåsen
  Regneøvelser O. Syljuåsen
FYS3180/FYS4180 Eksperimentelle metoder i fysikk Emneansvarlig P. Mikheenko
  Lab Bidrag fra forskningsgruppene
FYS3150 /FYS4150 Computational physics Foreleser M. Hjorth-Jensen
  Datalab H.E. Kristiansen (innleid)
  Datalab M.Ledum (innleid)
    G. Pederiva (innleid)
FYS3220 Lineær kretselektronikk Foreleser H. Balk
  Lab O.M. Vister (innleid)
  Lab O.M.Vister (innleid)
FYS3230 Sensorer og måleteknikk Foreleser Ø. G. Martinsen
  Lab V.M.Joten
FYS3610 Romfysikk Foreleser Post.doc
  Kollokvier S. Marholm
FYS3710 Biofysikk og medisinsk fysikk Foreleser E.Sagstuen
  Medansvarlig E.O.Hole
  Lab  
MENA3200 Energimaterialer Forelesninger og kollokvier B. Hauback
  Forelesninger og kollokvier T.Norby (Kjemisk institutt)
MENA3300 Nanoteknologi Foreleser T. Finstad
    O. Nilsen (Kjemisk)

 

Master/ph.d. emner

Emne Oppgave Ansvarlig
FYS4110/9110 Ikke-relativistisk kvantemekanikk Foreleser J. Bergli
  Regneøvelser E. Hatlen
FYS4170/FYS9170 Relativistisk kvantefeltteori Foreleser T.Bringmann
  Regneøvelser A. J. Markestad (innleid)
FYS4220/FYS9220 Sanntids og embedded datasystemer Foreleser K. Røed
  Lab T.M.Berge
FYS4250/FYS9250 Biomedisinsk instrumentering Foreleser J.O. Høgetveit
FYS4340/FYS9340 Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi Emneansvarlig A.E.Gunnæs
  Forelesere Ø. Prytz, A.E.Gunnæs
FYS4350 Medisinsk teknologi Emneansvarlig Ø. Martinsen
FYS4420/FYS9420 Eksperimentalteknikker og kondenserte fasers fysikk Foreleser K.J. Måløy
  Lab K.J. Måløy
FYS4430/FYS9430 Kondenserte fasers fysikk II Foreleser G. Helgesen
FYS4550/FYS9550 Eksperimentell høyenergifysikk Foreleser A.Strandlie
  Foreleser  
  Gruppelærer C.A.Lindstrøm
FYS4570/9570 Foreleser Ikke undervisning
FYS4580 - Nuclear Technology Foreleser Undervises annet hvert år
FYS4620/FYS9620 Grunnleggende plasmafysikk Foreleser W.Miloch
FYS4630/FYS9630 Strålingstransport i atmosfæren Foreleser A. Dahlback
FYS4720/FYS9720 Cellulær radiobiologi Foreleser E.O. Pettersen
FYS5190/9190 Supersymetry Foreleser A. Raklev
FYS-MED4750/9750 Emneansvarlig A.C.T. Martinsen, A. Bjørnerud
FYS-MENA4111 Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer Foreleser C.Persson
  Lab O. M. Løvvik
FYS-KJM4480/FYS-KJM9480 Quantum mechanics for many-particle systems Foreleser M. Hjorth-Jensen
     
FYS-KJM4710/FYS-KJM9710 Stråling og strålingsdosimetri Foreleser E. Malinen
     
FYS-KJM5920/FYS-KJM9920 Nukleære målemetoder og instrumentering Foreleser M. Guttormsen
  Gruppelærer  
MENA9510 Advanced characterization methods Emneansvarlig V. Bakken, E. Monakov
FYS9230 Modelling and design of micro- and nanosystems Emneansvarlig T. Finstad

 

Andre undervisningsoppgaver

A. Dursun - jobbe med å utvikle numeriske og andre oppgaver for FYS1001

M. J. Sætra - gruppelærer BIOS1100

 

Undervisningsfri

Jøran Moen (undervisningsfri)

A.I. Vistnes (undervisningsfri)

H. Sandaker (undervisningsfri)

A.M.Sørenssen (undervisningsfri)

T.H.Johansen (undervisningsfri)

S. Viefers (undervisningsfri)

A. Read (undervisningsfri)

E.G. Flekkøy (underviser  i vårsemesteret)

S. Siem (skal jobbe med nytt emne)

 

Ikke plassert enda

 

 

Publisert 13. juni 2017 16:08 - Sist endret 10. okt. 2017 14:17